Eerste resultaten van Nederlandse Burgerdialoog over de Conferentie over de toekomst van Europa zijn bekend gemaakt

Contentverzamelaar

Eerste resultaten van Nederlandse Burgerdialoog over de Conferentie over de toekomst van Europa zijn bekend gemaakt

Meer dan 10.000 Nederlanders hebben sinds september in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa hun mening gegeven over de Europese Unie. De Conferentie is een initiatief van de EU, met als doel inwoners van EU-landen te laten meepraten over de toekomst van de Europese Unie.

Burgerdialoog Kijk op Europa
Het kabinet roept alle Nederlanders op hun mening te geven over Europa. Om gehoor te geven aan die oproep, initieerde het Ministerie van Buitenlandse Zaken de burgerdialoog  Kijk op Europa . Via deze website kan iedere Nederlander sinds 1 september meepraten over de koers die Nederland binnen de EU zou moeten varen. De burgerdialoog wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, dat zich inzet om een zo representatief mogelijke weerspiegeling van de samenleving te krijgen. De eerste tussentijdse inzichten, vervolgvragen en resultaten van Kijk op Europa zijn hier in te zien .

Eerste resultaten
De inbreng van Nederlanders wordt op verschillende manieren opgehaald, onder meer via inclusieve panelgesprekken, online vragenlijsten en stellingen. Negen thema’s, zoals klimaatverandering & milieu, veiligheid & rechtstaat en de rol van de EU in de wereld, staan hierin centraal.

Het kabinet heeft op 8 oktober 2021 een eerste rapportage van de nationale burgerdialoog aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Het rapport bevat de antwoorden van een representatief burgerpanel, bestaande uit ruim 4.000 Nederlanders, op vragen over hun mening over Europa. Deze eerste Nederlandse resultaten worden, samen met de inbreng vanuit andere EU-landen, eind oktober besproken tijdens een plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa in Straatsburg.

De komende maanden volgen de resultaten uit de online vragenlijst, de digitale swipe-tool met stellingen en de (online en offline) themadialogen. In totaal hebben tot nu toe meer dan 10.000 mensen meegedaan aan een van de onderdelen van de nationale burgerdialoog Kijk op Europa.

Input leveren voor de burgerdialoog
De nationale burgerdialoog is nog steeds in volle gang. Binnenkort vinden de themadialogen plaats. Iedere Nederlander kan zich  aanmelden op Kijkopeuropa.nl om mee te praten over specifieke thema’s . Tot 14 november kan ook de  online vragenlijst  ingevuld worden, en is het mogelijk om  20 stellingen over EU-onderwerpen te swipen .

Notitie Sociaal Cultureel Planbureau
Ook heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het kabinet onderzocht wat Nederlanders vinden en verwachten van de Europese Unie (EU). Het SCP heeft op 11 oktober 2021 de notitie ‘ Verwachtingen en beeld van de Europese Unie: het Nederlands burgerperspectief ’ gepresenteerd. Deze notitie is ook naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd en wordt meegenomen als Nederlandse inbreng tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie.

Plenaire vergadering
De komende maanden vinden verschillende plenaire vergaderingen plaats. In deze vergaderingen worden voorstellen van de nationale en Europese burgerpanels en uit het digitale platform voor elk van de thema’s besproken, en worden aanbevelingen gedaan voor concrete acties.


Wat gebeurt er met de inbreng van Nederlanders?

Door mee te doen aan de nationale burgerdialogen, kunnen Nederlanders gezamenlijk de stem van Nederland in Europa laten horen tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa. De (eind)resultaten en aanbevelingen worden in het voorjaar van 2022 gedeeld met het voorzitterschap van de Conferentie. Dat zijn de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie. Zij verwerken de aanbevelingen in de toekomstplannen voor Europa. Meer informatie is te vinden op  Kijkopeuropa.nl

Naast de nationale burgerdialoog, biedt de Conferentie meer mogelijkheden om mee te denken over de toekomst van Europa. Zie voor meer informatie ook  het Europese platform van de Conferentie .

Meer informatie:

Nieuwsbericht Kijk op Europa
ECER-bericht : Eurobarometer en gezamenlijke verklaring over de toekomst en de Conferentie van Europa gepubliceerd (12 maart 2021)