EFTA Hof: IJslandse Staat hoeft Icesave spaarders niet te compenseren

Contentverzamelaar

Terug EFTA Hof: IJslandse Staat hoeft Icesave spaarders niet te compenseren

In 2008 brachten duizenden Nederlanders hun spaargeld onder bij Icesave internetspaarrekeningen van de IJslandse Landsbanki. Al snel bleek dat de bank niet meer in staat was haar verplichtingen na te komen. Het EFTA Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie is van mening dat IJsland geen Europese regels heeft geschonden door compensatie te weigeren aan gedupeerden van Icesave.

Bij de bankencrisis in IJsland in 2008 raakten Nederlandse en Britse depositohouders gedupeerd doordat zij, na het omvallen van Landsbanki en Icesave, geen compensatie ontvingen vanuit het IJslandse depositogarantiestelsel.

Het geschil voor het EFTA Hof betreft de vraag of IJsland op grond van de EU-richtlijn inzake depositogarantiestelsels (Richtlijn 94/19/EG) verplicht was een bepaald minimumbedrag aan compensatie te betalen aan Nederlandse en Britse gedupeerden. De EU-richtlijn is op grond van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ook van toepassing in de EFTA-landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Het EFTA-Hof houdt toezicht op de naleving ervan.

Het EFTA Hof wijst het beroep af. Uit de Richtlijn, zoals die gold in 2008, volgt volgens het Hof geen verplichting voor de IJslandse Staat om financieel in te staan voor de vergoeding aan depositohouders als het depositogarantiestelsel geen uitkering kan verstrekken.

Meer informatie over dit besluit vindt u hier.