EG-Hof: duur procedures daalt, aantal stijgt

Contentverzamelaar

EG-Hof: duur procedures daalt, aantal stijgt

De gemiddelde duur van de procedures voor het EG-Hof is gedaald van 19 naar 16 maanden, het kortst sinds twintig jaar. Dat komt onder andere door de introductie van de prejudiciële spoedprocedure. Het aantal nieuwe procedures is toegenomen: van 580 naar 592. Dat blijkt uit cijfers die door het EG-Hof zijn bekendgemaakt.

Hof van Justitie

Volgens het Hof is er sprake van een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren. Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde duur van een prejudiciële procedure de laatste 20 jaar nooit korter is geweest. Ook het Gerecht van Eerste Aanleg heeft een ‘uitzonderlijk’ jaar achter de rug: er werden 52% meer zaken afgedaan dan in 2007. Nieuw in de statistieken van het Hof is de prejudiciële spoedprocedure.

De stijging van het aantal zaken dat aanhangig wordt gemaakt bij het Hof zet zich voort. In 2007 werd al een recordaantal bereikt met 580 zaken; in 2008 zijn dat er 592. Aan de andere kant blijkt dat de gemiddelde duur van een procedure voor het Hof afneemt: 16.3 maanden, drie maanden minder in vergelijking met 2007.

Aan deze versnelling droeg ook bij de nieuwe prejudiciële spoedprocedure, die in maart 2008 in werking is getreden. Er werden in 2008 zes verzoeken gedaan voor een spoedprocedure. Drie daarvan werden toegewezen en afgedaan binnen twee maanden.

Gerecht van Eerste Aanleg

In 2008 heeft het Gerecht 605 zaken afgedaan; dit is 52 % meer dan in 2007..
Het Gerecht heeft zijn werkmethoden hervormd om sneller tot een uitspraak te komen zonder af te doen aan de kwaliteit. Bovendien is het Reglement voor de procesvoering gewijzigd om het Gerecht in staat te stellen beroepen op het gebied van intellectuele eigendom af te doen zonder mondelinge behandeling, behalve indien een van de partijen een met redenen omkleed verzoek om een mondelinge behandeling indient.

Ook bij het Gerecht steeg het aantal nieuwe zaken ten opzichte van 2007.