Einde verhuiscircus EP alleen via verdragswijziging

Contentverzamelaar

Einde verhuiscircus EP alleen via verdragswijziging

De Nederlandse regering zal zich niet mengen in het beroep dat Frankrijk heeft ingesteld tegen het Europees Parlement over het schrappen van een van de twaalf vergaderingen in Straatsburg. Dat heeft staatssecretaris Knapen gezegd in een algemeen overleg met de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar één vergaderplaats van het Europees Parlement. Dit kan volgens staatssecretaris Knapen door wijziging van het Verdrag.

Het Europees Parlement zal zich bij het EU-Hof moeten verantwoorden over het besluit om één maandelijkse zitting in Straatsburg te schrappen. Het EP combineert twee zittingen met elkaar, zodat niet twaalf, maar elf keer in de hoofdstad van de Elzas vergaderd wordt.

Frankrijk is het hier fundamenteel mee oneens en wijst op protocol 6 bij de EU-verdragen. Hierin is vastgelegd dat het EP zijn zetel te Straatsburg heeft voor de twaalf periodes van de maandelijkse voltallige zittingen. Vraag is dus of ‘twaalf periodes van maandelijkse zittingen’ ook ‘twaalf maandelijkse zittingen’ inhouden. Het is niet de eerste keer dat Frankrijk de gang naar het Hof maakt om het EP te dwingen twaalf keer per jaar in Straatsburg te vergaderen. In 1995 deed Frankrijk dat ook al en kreeg toen gelijk. Voor een verdragswijziging is de instemming van Frankrijk nodig.