Eindelijk groen licht voor Verdrag van Lissabon

Contentverzamelaar

Eindelijk groen licht voor Verdrag van Lissabon

De laatste hobbels voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn weggenomen. Het Constitutionele Hof in Brno heeft de klachten over strijd met de Tsjechische Grondwet verworpen. Tsjechiƫ heeft van de Europese Raad de toezegging gekregen dat het zich mag aansluiten bij het protocol van het VK en Polen over het Handvest Grondrechten. Als alles meezit treedt het Verdrag van Lissabon nu op 1 december a.s. in werking.

Ook de tweede ronde klachten bij het Tsjechische Hof leverde de indieners niet op wat ze ervan gehoopt hadden. De klachten zijn op alle punten verworpen. Dat is vooral zuur voor president Klaus, die zich actief in de procedure heeft gemengd. Wel kreeg hij afgelopen zijn zin van de Europese Raad. Die stemde in met de aansluiting van Tsjechiƫ bij het protocol over het EU-Handvest Grondrechten. Dat wordt in de wandeling wel omschreven als het opt-out-protocol voor het VK en Polen. Deze landen zouden niet mee doen met het Handvest. Maar nauwkeurige lezing van dat protocol maakt duidelijk dat het om een interpretatief protocol gaat, waarin alleen uitleg wordt gegeven van de bestaande regels. Het VK en Polen, en straks ook Tsjechiƫ, zijn op dezelfde manier aan het Handvest gebonden als Nederland en de rest van de EU. Deze analyse is vorig jaar al opgenomen in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer tijdens de behandeling van de Goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon.

De voorbereidingen voor de inwerkingtreding van het verdrag zijn inmiddels in volle gang.