ELI opgericht

Contentverzamelaar

ELI opgericht

Dit bericht gaat niet over het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, maar over het European Law Institute, het Instituut voor Europees recht. Dit nieuwe instituut is op 1 juni 2011 opgericht en zal zich bezighouden met onderzoek, advisering en opleiding op het gebied van Europees recht. De oprichting van het ELI is een onderdeel van het Stockholm Actieplan van de Europese Commissie. Het instituut wordt de komende vier jaar gevestigd in Wenen en vindt inspiratie in het bekende American Law Institute in Philadelphia.

Het Instituut werd geopend tijdens een conferentie in Parijs op 1 juni jl. De vestigingsplaats zal echter voor de komende vier jaar Wenen zijn. De Universiteit van Wenen won de aanbesteding, waaraan ook het European University Institute (EUI) in Florence en Luxemburg meededen. De bestuursvoorzitter van het instituut is sir Francis Jacobs, voormalig Advocaat-Generaal bij het EU-Hof.

Het ELI heeft de volgende taken:

  • de ontwikkeling van het recht, het wetgevingsbeleid en de rechtspraktijk van de Europese Unie beoordelen en bevorderen;
  • voorstellen doen voor de verdere ontwikkeling van het EU-recht en voor de verbetering van de uitvoering van het EU-recht door de lidstaten;
  • ontwikkelingen inzake het recht nagaan en onderzoeken op gebieden waar de lidstaten bevoegd zijn en die relevant zijn op het niveau van de EU;
  • de benadering van de EU inzake het internationaal recht bestuderen en de rol versterken die EU-wetgeving mondiaal zou kunnen spelen, bijvoorbeeld bij de opstelling van internationale instrumenten of standaardregels;
  • pan-Europees onderzoek uitvoeren en bevorderen, zoals het opstellen, beoordelen en verbeteren van beginselen en regels die de Europese rechtsstelsels met elkaar delen;
  • een forum bieden waar uit verschillende rechtstradities komende juristen – academici, rechters, advocaten en andere beoefenaars van juridische beroepen – met elkaar van gedachten kunnen wisselen.