Emissiehandelsysteem voor luchtvaart niet in strijd met internationaal recht

Contentverzamelaar

Emissiehandelsysteem voor luchtvaart niet in strijd met internationaal recht

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de richtlijn die het EU-systeem voor broeikasgassenemissiehandel (de ETS-richtlijn) verplicht stelt voor internationale luchtvaart niet in strijd is met het internationale recht. De procedure bij het Hof hiermee tot een eind is gekomen, de controverse rond het systeem niet. Met name de Amerikaanse en Chinese regeringen tekenen nog steeds protest aan bij de EU.

De EU heeft in 2003 een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten vastgesteld als kernelement van het Europese beleid inzake de strijd tegen de klimaatverandering. Aanvankelijk was de regeling van de EU voor de handel in emissierechten niet van toepassing op de emissie van broeikasgassen door de luchtvaart. Richtlijn 2008/101 bepaalt dat de luchtvaartactiviteiten per 1 januari 20122 in deze regeling worden opgenomen.

Air Transportation Association of America  en Amerikaanse en Canadese luchtvaartmaatschappijen spanden bij de Engelse rechter een zaak aan tegen dit besluit hadden aangespannen waarin zij stellen dat de EU een aantal beginselen van internationaal gewoonterecht, het Verdrag van Chicago, het Kyoto protocol en de Open Skies overeenkomst heeft geschonden. Het Hof verwerpt deze stelling nu.

Landen buiten de EU, met name de Verenigde Staten en China, hebben protest aangetekend bij de EU over het nieuwe systeem. Een woordvoerder van Commissaris Hedegaard (Klimaat) heeft laten weten dat zij de richtlijn niet wil aanpassen.

 Volledig dossier van de zaak op de site van het Hof

Persbericht Hof

Bericht op EUbusiness