EP past procedureregels aan

Contentverzamelaar

EP past procedureregels aan

Het Europees parlement heeft naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon haar reglement van orde gewijzigd. Op 15 juni heeft de plenaire vergadering van het EP hiertoe besloten. Belangrijkste wijziging is dat het EP nu ook vragen kan stellen aan de voorzitter van de Europese Raad en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands en veiligheidsbeleid.

Andere opvallende wijziging is dat het EP specifieke vragenuurtjes kan houden met de voorzitter van de Europese Commissie, de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands en veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Eurogroep.

Het EP nam ook een bepaling op over delegatie van bevoegdheden (artikel 290 EU-Werkingsverdrag). Het EP gaat volgens het nieuwe artikel 37 bis van het reglement met name letten op de doelstellingen, de inhoud, de reikwijdte en de duur van de delegatie, alsook op de hieraan verbonden voorwaarden.

Ook nieuw is een bepaling over de relatie met de nationale parlementen. Een commissie van het EP-leden kan rechtstreeks op commissieniveau in dialoog gaan met de nationale parlementen binnen de grenzen van de hiervoor uitgetrokken begrotingskredieten. Een en ander kan ‘passende vormen van pre- en postwetgevingssamenwerking’ omvatten.