EP stemt in met nieuw akkoord over uitwisseling passagiersgegevens

Contentverzamelaar

EP stemt in met nieuw akkoord over uitwisseling passagiersgegevens

Op 19 april jl. stemde het Europees Parlement in met een nieuw akkoord met de VS over de zogenoemde Passenger Name Records (PNR). Volgens dit akkoord zijn luchtvaartmaatschappijen die vliegen tussen de EU en VS verplicht informatie van passagiers aan het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid door te geven. Hiermee wordt het tijdelijke akkoord dat sinds 2007 van toepassing is vervangen. De gegevens zullen worden gebruikt voor het opsporen, voorkomen en vervolgen van terrorisme en zwaar grensoverschrijdende criminaliteit zoals drugs- en mensenhandel.

Op grond van het PNR-akkoord zullen luchtvaartmaatschappijen persoonsgegevens moeten doorgegeven met betrekking tot onder meer naam, adres, telefoongegevens, creditkaartinformatie evenals de maaltijdkeuze of een verzoek tot medische assistentie aan boord. Andere gegevens, zoals gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, politieke opvatting of gezondheidstoestand opgemaakt kunnen worden, moeten alleen in bijzondere gevallen worden doorgegeven.

De PNR-gegevens blijven tot vijf jaar lang in een actieve databank. Na de eerste zes maanden worden de naam van de passagier en zijn of haar contactgegevens afgeschermd zodat een passagier niet direct geïdentificeerd kan worden. Na vijf jaar kunnen de gegevens tot maximaal tien jaar opgeslagen worden in een slapende databank. Slechts een beperkt aantal gemachtigde ambtenaren heeft toegang tot deze databank. Na tien jaar worden de gegevens geanonimiseerd. Gevoelige gegevens dienen binnen dertig dagen te worden gewist, tenzij ze onderdeel uitmaken van een specifiek onderzoek.

Iedere burger heeft de mogelijkheid om bij het Amerikaanse ministerie inzage te krijgen in de gegevens die over hem of haar bekend zijn om te controleren of de informatie juist is.

EP-rapporteur Sophie in ’t Veld van D66 had het EP geadviseerd tegen het akkoord te stemmen. Zij vreest dat de Amerikanen de gegevens ook voor andere doeleinden zullen gebruiken. Ondanks dit advies heeft het EP het akkoord geaccepteerd.

Voor meer informatie:
Persbericht Europees Parlement

 Bericht op Euractiv

 Persbericht van de Europese Commissie

 FAQ's van de Europese Commissie