EP verwerpt Single Permit voor niet EU-ingezetenen

Contentverzamelaar

EP verwerpt Single Permit voor niet EU-ingezetenen

Het Europees Parlement heeft deze week geen akkoord kunnen bereiken over een wetgevend voorstel van de Commissie tot invoering van één aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning voor niet EU-ingezetenen.

De nieuwe procedure had het voor legale migranten makkelijker moeten maken om één gecombineerde verblijfs- en werkvergunning te krijgen en om dezelfde rechten als onderdanen te genieten, wat beloning, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid betreft. Het voorstel was daarmee ook gericht op het tegengaan van uitbuiting van ‘derdelanders’. Aanname van een aantal amendementen tijdens de stemming maakte het eindresultaat voor een aantal fracties onverteerbaar. Het gewijzigd voorstel werd weggestemd met 350 stemmen tegen, 306 stemmen voor en 25 onthoudingen. Geschilpunten tussen de politieke fracties waren de reikwijdte van de wetgeving, de gelijke behandeling van migranten en ingezetenen -en de vraag of lidstaten additionele documenten mogen vragen naast de single permit.

De Sociaaldemocraten en de Groenen toonden problemen met het gewijzigd voorstel omdat dat de lidstaten de mogelijkheid zou geven een aantal sociale rechten in te perken. De liberale ALDE-fractie keerde zich juist weer fel tegen de mogelijkheid voor lidstaten om additionele documenten van de migrant te eisen naast de single permit. Deze mogelijkheid was juist voor Nederland een belangrijk punt. Voor de christendemocraten van de Europese Volkspartij (EVP) lag het probleem bij de te brede scope van de richtlijn. Rapporteur Mathieu (EVP) reageerde teleurgesteld dat een jaar van onderhandelen niet tot een akkoord heeft geleid dat zorgt voor gelijke behandeling van legale migranten en ingezetenen. De verantwoordelijke EP-Commissie burgerlijke vrijheden moet nu een nieuw rapport opstellen.

Met dank overgenomen van de nieuwsbrief van de SZW-afdeling van de PVEU.