EP wil regels ‘grensoverschrijdende laster’

Contentverzamelaar

EP wil regels ‘grensoverschrijdende laster’

Het Europees Parlement heeft in een resolutie opgeroepen regels te maken voor grensoverschrijdende conflicten inzake lasterlijk handelen, in het bijzonder veroorzaakt door publicaties in de media. Volgens het EP zijn er duidelijkere regels nodig ter bescherming zowel van slachtoffers van laster als van journalisten die ervan beschuldigd worden.

Het EP wil graag dat de regels inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen (de zogenoemde Rome-II verordening) hiervoor worden aangepast. Door heldere regels te maken over het toepasselijk recht wordt volgens het EP de persvrijheid beter beschermd (door zekerheid te bieden) en wordt het zogenoemde ‘forum-shopping’ (keuze toepasselijk recht) voorkomen.

Volgens het voorstel zou het eerst moeten worden aangeknoopt bij het recht van de lidstaat waar de laster de meeste schade veroorzaakt. Verder zou, in het geval een Nederlandse journalist beschuldigd wordt van laster door een Duitse burger bij een Duitse rechtbank, een Duitse rechter het Nederlandse recht moeten toepassen. Als de laster heeft plaatsgevonden via de geschreven pers of op internet, dan is het toepasselijk recht het recht van de lidstaat waarop de publicatie ‘gericht’ was.

Met de resolutie speelt het EP in op rechtspraak van het EU-Hof in de zaak eDate. Het Hof bepaalde in die zaak dat een slachtoffer van laster terecht kan bij de gerechten van de lidstaat waar de uitgever gevestigd is, hetzij bij de gerechten van de lidstaat waar zich het centrum van zijn belangen bevindt. Bovendien kan iemand volgens het Hof een vordering tot vergoeding van de v schade indienen bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan een op internet geplaatste content toegankelijk is of is geweest.

Klik hier voor de resolutie van het EP.
Klik hier voor het persbericht.