EU 60 jaar: Samen verder, zonodig met verschillende snelheden

Contentverzamelaar

EU 60 jaar: Samen verder, zonodig met verschillende snelheden

De EU-staatshoofden en -regeringsleiders kwamen op 25 maart in Rome bijeen voor de 60e verjaardag van de Europese Verdragen van Rome. Deze bijeenkomst was een gelegenheid om na te denken over de staat van de Europese Unie en de toekomst van het integratieproces. Premier May van het Verenigd Koninkrijk was thuis gebleven.

De Verdragen van Rome waren de oprichtingsverdragen waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) tot stand werden gebracht. De verdragen werden ondertekend op 25 maart 1957 en traden in werking op 1 januari 1958.

"Vandaag vernieuwen wij in Rome het unieke verbond van vrije naties waartoe onze grote voorgangers 60 jaar geleden het initiatief namen", aldus voorzitter Tusk tijdens de plechtigheid in Campidoglio. "Toen hadden zij het niet over verschillende snelheden en dachten zij niet na over uittreding, maar stelden zij ondanks alle tragische gebeurtenissen in de recente geschiedenis al hun vertrouwen in de eenheid van Europa."

"De Europese Unie gaat niet over slogans, procedures of regelgeving. Onze Unie is een garantie dat vrijheid, waardigheid, democratie en onafhankelijkheid niet langer onze droom, maar onze dagelijkse werkelijkheid zijn."

Aan het einde van de viering gingen de leiders over tot de aanneming en ondertekening van de Verklaring van Rome, waarin een gezamenlijke visie voor de komende jaren is vervat.

In de Verklaring benadrukken zij dat de Europese Unie een unieke Unie is met gemeenschappelijke instellingen en sterke waarden, een gemeenschap van vrede, vrijheid, democratie, mensenrechten en rechtsstatelijkheid, een belangrijke economische mogendheid met een ongeëvenaard niveau van sociale bescherming en welvaart.

"De Europese eenheid begon als de droom van enkelen, en het werd de hoop van velen. Toen werd Europa weer eengemaakt. Vandaag zijn wij verenigd en versterkt: honderden miljoenen mensen in heel Europa genieten de voordelen van het samenleven in een uitgebreide Unie die de oude scheidingslijnen heeft overwonnen."

De Verklaring van Rome 

De leiders verklaarden dat zij, zich bewust van de zorgen van de EU-burgers, de Agenda van Rome onderschrijven, en beloofden toe te werken naar:

  • een veilig en zeker Europa

  • een welvarend en duurzaam Europa

  • een sociaal Europa

  • een sterker Europa op het wereldtoneel

"Europa als politieke entiteit zal verenigd zijn, of zal niet zijn. Alleen een verenigd Europa kan een soeverein Europa zijn ten overstaan van de rest van de wereld", aldus voorzitter Tusk.

(bron: website Raad)

Meer info: