EU-beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030 vastgesteld

Contentverzamelaar

EU-beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030 vastgesteld

Het besluit tot vaststelling van het beleidsprogramma bevat de streefcijfers die de EU en haar lidstaten tegen het einde van het decennium willen bereiken op het gebied van het verbeteren van de digitale vaardigheden en onderwijs, beveiligde en duurzame digitale infrastructuur, de digitale transformatie van bedrijven en de digitalisering van overheidsdiensten. De Commissie zal samen met de lidstaten EU-trajecten ontwikkelen voor elk van de streefcijfers.

De Raad en het Europees Parlement hebben bij besluit 2022/2481 het beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030 vastgesteld. Het besluit is op 19 december 2022 in het Publicatieblad van de EU verschenen en moet het digitale leiderschap van de EU versterken door in te zetten op een inclusief en duurzaam digitaal beleid dan ten dienste staat van burgers en bedrijven. Daartoe worden de concrete digitale streefcijfers uiteengezet die de EU en haar lidstaten tegen het einde van het decennium willen bereiken op vier gebieden:

  • digitale vaardigheden en onderwijs verbeteren;
  • beveiligde en duurzame digitale infrastructuur;
  • digitale transformatie van bedrijven;
  • digitalisering van overheidsdiensten

Beleidsprogramma voor het digitale decennium tot 2030

Het beleidsprogramma introduceert een nieuwe vorm van governance op basis van samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie, om ervoor te zorgen dat de EU haar ambities gezamenlijk waarmaakt. Hierdoor zullen de lidstaten nauw kunnen samenwerken en middelen kunnen bundelen om zo vooruitgang te boeken op het gebied van digitale capaciteiten en technologieën die afzonderlijke lidstaten alleen niet kunnen bereiken.

De Commissie zal samen met de lidstaten EU-trajecten ontwikkelen voor elk van de digitale streefcijfers van de EU. Die zullen op hun beurt nationale trajecten en strategische routekaarten opstellen om deze doelstellingen te bereiken tot de verwachte herziening ervan in 2026. De vooruitgang zal worden gemonitord op basis van de index van de digitale economie en samenleving (DESI) en zal worden geëvalueerd in het jaarverslag van de Commissie over de stand van het digitale decennium.

Het concept van meerlandenprojecten, die voorzien in verdere samenwerking en gezamenlijke investeringen om de doelstellingen te helpen verwezenlijken, wordt ook in het besluit uitgewerkt. Het gaat daarbij om grootschalige projecten waarbij EU-, nationale en particuliere middelen worden gebundeld om vooruitgang te boeken waar een individuele lidstaat niet toe in staat zou zijn.

Het beleidsprogramma zal investeringen faciliteren op gebieden als high-performance computing, gemeenschappelijke data-infrastructuur en -diensten, blockchain, energiezuinige processoren, pan-Europese ontwikkeling van 5G-corridors, hoogtechnologische partnerschappen voor digitale vaardigheden, beveiligde kwantuminfrastructuur en een netwerk van cyberbeveiligingscentra, digitaal openbaar bestuur, testfaciliteiten en digitale-innovatiehubs.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Digitalisering
  • Persbericht van de Raad
  • ECER-bericht – Politiek akkoord bereikt over het EU-beleidsprogramma inzake een traject naar een digitaal decennium (21 juli 2022)
  • ECER-bericht – Europese Commissie stelt een traject naar het digitale decennium in 2030 voor (22 september 2021)