EU-boetes niet aftrekbaar

Contentverzamelaar

EU-boetes niet aftrekbaar

Boetes die zijn opgelegd door de EU, in het bijzonder door de Europese Commissie, zijn niet aftrekbaar van de winst van een onderneming voor de vennootschapsbelasting. Dat was al zo, maar is nu ook expliciet bepaald door de Hoge Raad voor boetes die worden doorbelast naar overige ondernemingen binnen een kartel. De Europese Commissie intervenieerde ook in de zaak.

Het betreft de boete die de Commissie oplegde in 2002 aan het Duitse bedrijf Knauf Gips, dat in gipsplaten handelt. Het bedrijf stelde beroep in bij het Gerecht van de EU en hogere voorziening bij het EU-Hof. Beide beroepen werden afgewezen.

Deze boete, die uit praktische overwegingen volledig op het Duitse bedrijf werd opgelegd, werd vervolgens door dat bedrijf doorbelast aan de overige leden van het kartel, waaronder de onderneming in kwestie. De wet op de inkomstenbelasting vermeldt dat boetes die worden opgelegd door een EU-instelling niet kunnen worden afgetrokken. Het zegt echter niet expliciet iets over deze doorbelastingen. De Hoge Raad oordeelt dat ook deze bedragen niet kunnen worden afgetrokken van de winst voor de vennootschapsbelasting. Het feit dat het bedrag mogelijk zowel in Duitsland als in Nederland wordt belast doet niet af aan die conclusie.

De interventie van de Europese Commissie in de nationale zaak werd betwist door de partijen. De Commissie zou niet bevoegd zijn omdat het nationale recht dat niet toelaat. Verordening 1/2003 maakt het echter mogelijk voor de Commissie om, indien de coherentie van het mededingingsrecht dat vereist, uit eigen beweging schriftelijke opmerkingen in te dienen in nationale mededingingszaken (artikel 15).