EU-Hof: aanbindverbod geldt ook voor kalfjes op een melkveehouderij

Contentverzamelaar

EU-Hof: aanbindverbod geldt ook voor kalfjes op een melkveehouderij

Brouwer is een Nederlandse melkveehouder. In 2009 wordt hij gekort op zijn bedrijfstoeslag. Reden hiervoor is dat Brouwer het verbod op het aangebonden houden van kalveren uit richtlijn 91/629 betreffende minimumnormen ter bescherming van kalveren niet heeft nageleefd. Brouwer tekent beroep aan tegen deze korting bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Volgens Brouwer geldt het verbod alleen voor kalveren bestemd voor de fokkerij of mesterij, maar niet voor kalveren op een melkveehouderij.

Het CBb vraagt het EU-Hof om opheldering. In de zaak C-355/11 heeft het EU-Hof een en ander opgehelderd. Klik hier voor het arrest.

Het EU-Hof stelt vast dat de term “fokkerij” niet in alle EU-talen dezelfde betekenis heeft. In het Nederlands lijkt deze term beperkt tot de reproductie van dieren, terwijl het in andere talen gaat om het grootbrengen ervan. Het EU-Hof benadrukt dat de term niet beperkt kan worden uitgelegd, omdat de EU op het gebied van de landbouw rekening moet houden met de eisen van dierenwelzijn. Gelet op dit algemene doel, ziet het aanbindverbod in de richtlijn op kalveren die zijn opgesloten voor om het even welke landbouwdoeleinden. Het verbod geldt dus ook voor kalveren op een melkveehouderij.