EU-Hof accepteert elektronische indiening en verzending van stukken

Contentverzamelaar

EU-Hof accepteert elektronische indiening en verzending van stukken

Het Hof van Justitie, het Gerecht en het Ambtenarengerecht van de Europese Unie hebben besloten om het mogelijk te maken processtukken langs elektronische weg in te dienen en te betekenen. Met het systeem e-Curia zal het makkelijker worden voor particulieren, de lidstaten en de EU-instellingen om documenten met het Hof te wisselen.

Het is een besloten systeem, dat door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken is. Een stuk dat via e-Curia wordt ingediend, wordt geacht het origineel van het stuk te zijn in de zin van de procesregels van het Hof.