EU-Hof: apothekers hebben speciale vergunning nodig voor groothandel in geneesmiddelen

Contentverzamelaar

EU-Hof: apothekers hebben speciale vergunning nodig voor groothandel in geneesmiddelen

Het EU-Hof heeft geoordeeld dat apothekers moeten voldoen aan de EU- verplichting om over een groothandelsvergunning voor geneesmiddelen te beschikken voor daartoe strekkende activiteiten. Maar niet-nakoming van deze verplichting leidt niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid uit hoofde van het Unierecht. Dat is aan de nationale autoriteiten om dit te bepalen.

Dit heeft het EU-Hof bepaald in het arrest van 28 juni 2012 in de zaak Fabio Caronna, C-7/11.

De heer Caronna is apotheker in ItaliĆ«. Hij heeft een  groothandel in geneesmiddelen, maar beschikt niet over de in de Italiaanse wet voorziene vergunning. De nationale rechter heeft in dit verband vragen gesteld over de uitleg van richtlijn 2001/83/EG van 6 november 2001 betreffende het communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Het EU-Hof maakt duidelijk dat dat de verplichting in deze richtlijn om over een (groothandels)vergunning voor geneesmiddelen te beschikken ook geldt voor een apotheker die als natuurlijk persoon op grond van de nationale regels gemachtigd is om ook een activiteit van groothandelaar in geneesmiddelen uit te oefenen. Maar niet-nakoming van deze verplichting leidt niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van het Unierecht. Dat is aan de nationale autoriteiten om dit te bepalen.