EU-Hof bewaakt waardencontinuïteit in tijden van verandering

Contentverzamelaar

EU-Hof bewaakt waardencontinuïteit in tijden van verandering

Het EU-Hof is er om de waarden van de EU overeind houden in tijden van verandering. Die waarden kunnen wel meeveranderen. Solidariteit tussen de lidstaten moet nu breder worden uitgelegd dan vóór de financiële crisis. Dan is het ook mogelijk het Europees Stabiliteitsmechanisme verenigbaar te verklaren met de EU-verdragen, zoals het EU-Hof deed in de zaak Pringle. Dat zegt Koen Lenaerts, Vice-President van het EU-Hof.

Lenaerts verwijst hierbij naar het artikel van de Leidse jurist Vestert Borger ‘How the Debt Crisis Exposes the Development of Solidarity in the Euro Area’ in European Constitutional Law Review.

Lenaerts hield zijn lezing in het kader van een jaarlijkse reeks over Europees recht van het Britse Durham European Law Institute.

In zijn lezing beschrijft Lenaerts hoe het EU-recht en de Europese samenlevingen zich hebben ontwikkeld in de laatste zestig jaar. Hij betoogt dat de veranderingen in de samenleving op Unie-niveau en op het niveau van de lidstaten elkaar onderling blijken te beïnvloeden.  

In een tweede deel gaat hij in op de manier waarop het EU-Hof rekening houdt met de noodzaak van een sociale consensus bij het uitleggen van het EU-recht. Hij maakt daarbij onderscheid tussen consensus op grondwettelijk niveau en consensus op wetgevingsniveau, zoals geïllustreerd aan de hand van de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel in de zaak Melloni en de zaak Jeremy F.

In het derde deel betoogt hij dat het EU-recht ruimte laat voor constitutioneel pluralisme.  In het geval er geen EU-maatregelen bestaan die een uniform niveau van beschermings van een collectief belang bieden, mogen nationale samenlevingen zich ontwikkelen volgens hun eigen democratische keuzes, mits die keuzes in overeenstemming zijn met de kernwaarden van de Europese Unie. Die voorwaarde is belangrijk, zo betoogt Lenaerts, omdat het overleven van de Europese Unie vereist dat wat ons samenbrengt sterker moet blijven dan wat ons uitelkaar drijft.

Lees hier de integrale tekst of kijk hier de video-registratie van de lezing.