EU-Hof doet aanbevelingen aan nationaler rechters over anonimisering prejudiciele verwijzingen

Contentverzamelaar

EU-Hof doet aanbevelingen aan nationaler rechters over anonimisering prejudiciele verwijzingen

In aanvulling op aanbevelingen uit 2012 herinnert het EU-Hof nationale rechters aan de vereiste vorm en inhoud van een verzoek om een prejudiciële beslissing. De verwijzende instantie moet daarbij zorgdragen voor de anonimisering van de persoonsgegevens van de natuurlijke personen in de prejudiciële verwijzingen.

Het EU-Hof vestigt met de publicatie van deze aanbevelingen aan nationale rechterlijke instanties opnieuw de aandacht op de essentiële kenmerken van de prejudiciële procedure. Het beschrijft met welke elementen zij rekening moeten houden voordat zij zich tot het EU-Hof wenden. Deze zijn in lijn met die in de aanbevelingen uit 2012.

Nieuw is de nadrukkelijke aanbeveling aan de verwijzende rechterlijke instantie om zelf in de verwijzingsbeschikking de gegevens van natuurlijke personen en de gegevens waarmee zij zouden kunnen worden geïdentificeerd, onleesbaar te maken. Deze anonimisering is met name door de nieuwe informatietechnologie en het gebruik van internet zoekmachines niet meer doeltreffend wanneer die pas na de indiening van het verzoek bij het EU-Hof, de daaropvolgende betekening  aan de betrokken partijen, de lidstaten en de Commissie en na publicatie van de prejudiciële verwijzing in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees hier de nieuwe aanbevelingen aan de nationale rechterlijke instanties over het aanhangig maken van prejudiciële procedures.