EU-Hof: eerdere terugbetaling ING geen staatssteun

Contentverzamelaar

EU-Hof: eerdere terugbetaling ING geen staatssteun

De wijziging van het herstructureringsplan voor ING vormt geen staatsteun. Het EU-Hof heeft dit bepaald in het hoger beroep van de Commissie tegen een eerder arrest van het Gerecht. Nederland en ING worden daarin op alle punten in het gelijk gesteld.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 3 april 2014 in in de zaak C‑224/12 P, Commissie tegen Nederland en ING.

De zaak gaat over de kapitaalinjectie door de Nederlandse staat van 10 miljard euro in 2008. Deze steun is door de Commissie tijdelijk goedgekeurd, op voorwaarde dat ING binnen 6 maanden met een herstructureringsplan zou komen. Nederland en ING wijzigden de voorwaarden voor herstructurering, waardoor ING eerder kon terugbetalen.

Volgens de Commissie is deze wijziging staatssteun (2 miljard euro). Nederland bestreed dit en is vervolgens in beroep gegaan bij het EU-Gerecht. Het Gerecht stelde Nederland vervolgens in het gelijk. Hierop heeft de Commissie beroep ingesteld bij het Hof.

Dit hoger beroep van de Commissie is nu op alle gronden verworpen.