EU-Hof: recht van consument om af te zien van een aanvankelijk gratis en automatisch verlengd en via een overeenkomst op afstand afgesloten abonnement is slechts eenmaal gegarandeerd

Contentverzamelaar

EU-Hof: recht van consument om af te zien van een aanvankelijk gratis en automatisch verlengd en via een overeenkomst op afstand afgesloten abonnement is slechts eenmaal gegarandeerd

Als een onbetaald (gratis) proefabonnement automatisch wordt omgezet in een betaald abonnement en de consument het abonnement niet tijdens die proefperiode heeft opgezegd, komt deze consument geen nieuw herroepingsrecht toe. Dit is anders als de consument bij het aangaan van het proefabonnement met automatische verlenging niet goed is geïnformeerd over de prijs, zoals over het feit dat en wat de consument na de proefperiode gaat betalen. Dat is het antwoord van het EU-Hof op prejudiciële vragen van de Oostenrijkse rechter.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 5 oktober 2023 in de zaak C-565/22 (Sofatutor).

Achtergrond
De Duitse onderneming Sofatutor exploiteert online leerplatforms die bedoeld zijn voor leerlingen. Wanneer een abonnement voor de eerste keer wordt geboekt, kan het 30 dagen gratis worden uitgeprobeerd en op elk moment tijdens die periode worden beëindigd. Het abonnement wordt pas betaalbaar na het verstrijken van die 30 dagen. Wanneer de betaalde abonnementsperiode afloopt zonder te zijn opgezegd, wordt deze automatisch verlengd voor bepaalde tijd. Wanneer een dergelijk abonnement via een overeenkomst op afstand wordt afgesloten, informeert Sofatutor de consument over het herroepingsrecht.

Een Oostenrijkse vereniging voor consumentenbescherming is echter van mening dat de consument een herroepingsrecht heeft, niet alleen bij het boeken van een gratis proefabonnement van 30 dagen, maar ook wanneer dat abonnement wordt omgezet in een betaald abonnement en bij elke verlenging. Het Oostenrijkse Hooggerechtshof, waarbij het geschil tussen de Vereniging en Sofatutor aanhangig is gemaakt, heeft het EU-Hof verzocht om uitlegging van de Richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EU) op dit punt.

EU-Hof
Het EU-Hof antwoordt dat bij het boeken van een abonnement met een eerste gratis periode die automatisch wordt verlengd tenzij het wordt opgezegd, het recht van de consument om een overeenkomst op afstand te herroepen in beginsel slechts eenmaal is gewaarborgd. Indien de consument echter bij het boeken van het abonnement niet op duidelijke, begrijpelijke en expliciete wijze is geïnformeerd over het feit dat na de eerste gratis periode voor dat abonnement moet worden betaald, moet deze consument na die periode een nieuw herroepingsrecht hebben.

Het EU-Hof geeft aan dat het recht van de consument om af te zien van een aanvankelijk gratis en automatisch verlengd abonnement dat via een overeenkomst op afstand is afgesloten, slechts eenmaal is gegarandeerd. Dat is niet het geval als de consument niet voldoende is geïnformeerd over de totale prijs van het abonnement.

Meer informatie:
Persbericht Curia
ECER-dossier: Consumenten