EU-Hof: record aantal nieuwe en afgehandelde zaken in 2017

Contentverzamelaar

EU-Hof: record aantal nieuwe en afgehandelde zaken in 2017

Voor het tweede jaar op een rij laat het Hof van Justitie een positief beeld zien wat betreft haar productiviteit. In 2017 zijn in totaal 1656 zaken bij het Hof en het Gerecht aanhangig gemaakt. Vorig jaar werd de drempel van 1600 ook al overschreden. Bijna evenveel zaken werden afgehandeld.

Het Hof brak zijn record in 2017 met in totaal 739 ingeschreven zaken. Door 699 zaken af te handelen was het Hof even productief als het jaar daarvoor. De gemiddelde procesduur is, ondanks de complexiteit van de zaken, ongeveer gelijk gebleven met een duur van bijna 16 maanden per zaak.

Het Gerecht liet in zijn eerste jaar met een nieuwe organisatie en met nieuwe rechters ook een positief resultaat zien. De productiviteit ging omhoog (+140 afgedane zaken). Er ontstond een evenwicht tussen het aantal aanhangig gemaakte en afgedane zaken (917 aanhangig gemaakt, 895 afgedaan). De duur van de procedures – een belangrijke graadmeter voor de prestaties – ging met 13% naar beneden. Het Gerecht is het echter, ondanks deze positieve resultaten, niet gelukt om de werklast te verminderen.

Lees hier het persbericht van het EU-Hof.

Kijk hier De gerechtelijke statistieken 2017 in 45 seconden (EN)