EU-Hof vernietigt Raadsbesluit beperking salarisstijging EU-ambtenaren

Contentverzamelaar

EU-Hof vernietigt Raadsbesluit beperking salarisstijging EU-ambtenaren

Het besluit van de Raad om de EU-ambtenaren voor de periode juli 2009-juli 2010 maar een beperkte salarisstijging toe te kennen is niet volgens het boekje tot stand gekomen. De Raad beriep zich op de economische crisis in de lidstaten om af te wijken van het normale aanpassingsmechanisme. Het Hof zegt nu dat alleen de Europese Commissie een afwijking mag voorstellen. De Raad mocht dit niet op eigen gezag doen. De Raad moet nu alsnog de Commissie verzoeken een voorstel in te dienen om af te wijken van de gewone stijging. Daarover mag ook het Europees Parlement meepraten. Totdat een nieuw besluit is vastgesteld blijft de beperkte stijging van de EU-salarissen in stand.

De Europese Commissie had beroep ingesteld bij het EU-Hof van Justitie tegen de weigering van de Raad om de salarissen van de EU-ambtenaren te verhogen met 3,7%. De Raad besloot dit percentage te verlagen naar 1,85%. Reden was de economische crisis.

Het conflict betreft ongeveer 50.000 werknemers. Zij werken onder andere bij de Commissie, de Raad, het Europees Parlement en het Hof van Justitie.

Het conflict gaat over de interpretatie van Bijlage XI bij het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. De jaarlijkse salarisverhoging is gebaseerd op een rapport van Eurostat (het statistisch bureau van de EU). Deze onderzoekt de kosten van levensonderhoud in Brussel en vergelijkt deze met de salarissen van nationale ambtenaren in Belgiƫ, Parijs, Berlijn, Den Haag, Rome, Luxemburg, Londen en Madrid. De uitkomsten van deze operatie worden automatisch opgenomen in de jaarlijkse aanpassing.

Het Hof wijst erop dat de Raad de Commissie had kunnen uitnodigen een voorstel in te dienen om af te wijken van dit automatisme. Door dit na te laten, en op eigen gezag het aanpassingspercentage te beperken, is de Raad zijn boekje te buiten gegaan, aldus het Hof.

Er moet nu hoe dan ook een nieuw besluit worden genomen. De Raad kan alsnog het normale stijgingspercentage hanteren, of de Commissie verzoeken een voorstel in te dienen om hiervan af te wijken. Over die afwijking beslist ook het Europees Parlement mee. Totdat een nieuw besluit is vastgesteld blijft de beperkte salarisstijging zoals de Raad die had vastgesteld, van kracht.