EU-Hof zeer productief in 2009

Contentverzamelaar

EU-Hof zeer productief in 2009

Het EU-Hof van Justitie heeft bekend gemaakt dat het in 2009 543 zaken heeft afgedaan. In 377 gevallen kwam het tot een arrest, het hoogste aantal ooit in één jaar. Het aantal prejudiciële zaken, die worden aangebracht door nationale rechters, nam toe ten opzichte van 2008. Dit is een constante trend in de statistieken van het Hof.

Gemiddeld genomen duurt een Hofzaak 17,1 maanden, zowel de prejudiciële zaken als de directe beroepen. Hogere voorzieningen (hoger beroep dat wordt ingesteld tegen arresten van het Gerecht) duren gemiddeld 15,4 maanden.

Steeds vaker doet het Hof zaken af zonder conclusie van een Advocaat-Generaal: 52% in 2009 tegenover 41% in 2008.

Het Gerecht van de Europese presteerde op een vergelijkbaar niveau met 2008. Het aantal aanhangige zaken blijft onverminderd hoog: 1191. Ondanks de pogingen van het Gerecht om de werkwijze te verbeteren is het niet gelukt om deze werklast te verminderen.