EU-kader voor economische governance hervormd

Contentverzamelaar

EU-kader voor economische governance hervormd

In het EU-Publicatieblad zijn op 30 april 2024 twee verordeningen en een richtlijn verschenen die het EU-kader voor economische governance zullen hervormen. Het hoofddoel van de hervorming is het waarborgen van gezonde en houdbare overheidsfinanciën terwijl in alle EU-lidstaten duurzame en inclusieve groei wordt bevorderd met hervormingen en investeringen.

Economische governance is sinds 1992 een belangrijke pijler van de Economische en Monetaire Unie (EMU), die dient tot het voorkomen en corrigeren van macro-economische onevenwichtigheden die de nationale economieën kunnen verzwakken en – door grensoverschrijdende overloopeffecten – andere EU-landen kunnen treffen. Op 26 april 2023 presenteerde de Europese Commissie drie voorstellen om het EU-kader voor economische governance te hervormen (zie het ECER-bericht over de voorstellen). De eerste twee voorstellen hadden tot doel om de twee pijlers van het Stabiliteits- en Groeipact te wijzigen, en het andere voorstel voorzag in een wijziging van de richtlijn betreffende voorschriften voor de begrotingskaders van de EU-lidstaten.

Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement zijn de twee verordeningen aangenomen, en op 30 april 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Verordening (EU) 2024/1263 en Verordening (EU) 2024/1264). Daarnaast heeft de Raad de richtlijn tot wijziging van de richtlijn betreffende voorschriften voor de begrotingskaders van de EU-lidstaten goedgekeurd. Die wijzigingsrichtlijn is eveneens op 30 april 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Richtlijn (EU) 2024/1265). De Europese Commissie publiceerde op 2 mei 2024 een Q&A over het economische governance kader.

Voor meer informatie over de belangrijkste elementen van de twee verordeningen en de richtlijn verwijzen wij u graag door naar het Persbericht van de Raad.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Economisch beleid
  • ECER-bericht - Politiek akkoord bereikt over hervorming van het EU-kader voor economische governance (14 februari 2024)