EU-missie over het herstel van oceanen en wateren selecteert twintig nieuwe projecten

Contentverzamelaar

EU-missie over het herstel van oceanen en wateren selecteert twintig nieuwe projecten

De projecten in het kader van de EU-missie zien op het behoud en herstel van de gezondheid van de oceanen en wateren en gaan over het behoud van (al het) leven op de planeet. Door samenwerking in de projecten kunnen mariene habitats worden hersteld, vispopulaties worden teruggebracht en de blauwe economie duurzamer worden gemaakt. Met de door de EU gefinancierde projecten, onderzoek, burgeractivisme en een groeiend aantal organisaties kan de missie worden verwezenlijkt.

In het kader van Horizon Europe zijn 20 multinationale projecten geselecteerd die meer dan 117 miljoen euro zullen ontvangen om bij te dragen aan de EU-missie "Herstel van onze oceanen en wateren". De projecten zijn gericht op acties om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen, verontreiniging te bestrijden, een duurzame blauwe economie te ondersteunen, de Europese digitale dubbele oceaan te ontwikkelen en te zorgen voor burgerparticipatie. Bij de projecten zijn 297 partners uit 39 landen betrokken, waaronder de meeste EU-lidstaten.

Medio februari 2023 vond het eerste jaarlijkse missieforum plaats. Het forum brengt de gemeenschap van bij de missie betrokken belanghebbenden bijeen, met vertegenwoordigers van EU-instellingen, nationale en regionale overheden, organisaties, kleine en middelgrote ondernemingen enz. Tijdens het forum werd de balans opgemaakt van het eerste jaar van de uitvoering van de EU-missie en inspirerende initiatieven en projecten gepresenteerd. Ook werd gevierd dat een nieuwe mijlpaal is bereikt: meer dan 200 in het missiehandvest toegezegde acties die bijdragen tot de succesvolle uitvoering van de missie.

Meer informatie over de twintig projecten is beschikbaar via de website van de Europese Commissie met een volledig overzicht van de projecten.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie (FR)
ECER-dossier: Klimaat en Milieu – Water
ECER-dossier: Visserij