EU-privacywaakhond kritisch over gegevensbescherming buitengrensverkeer

Contentverzamelaar

EU-privacywaakhond kritisch over gegevensbescherming buitengrensverkeer

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, de Nederlander Peter Hustinx, heeft kritische opmerkingen geplaatst bij de voorstellen van de Europese Commissie over het beheer van de buitengrenzen van de EU. Zijn nieuwsbrief is trouwens lezenswaardig voor iedereen die met EU-wetsvoorstellen te maken heeft.

De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (European Dataprotection Supervisor-EDPS), stelt dat het plan van de Commissie voor de EU buitengrenzen het risico meebrengt dat de principes van gegevensbescherming geschonden worden. Een van de op 13 februari jl. gepresenteerde plannen van de Commissie behelst het opzetten van een in-/uitreissysteem waarbij informatie van reizigers, waaronder biometrische gegevens, zullen worden opgeslagen. Hustinx heeft kritiek op de snelle opvolging van wetsvoorstellen zoals SIS II, Visa informatie systeem en PNR, waardoor er geen kans is voor evaluatie. Het gebruik van biometrische gegevens brengt volgens Hustinx problemen mee wat betreft toegang en betrouwbaarheid. Hustinx vindt het bewijs van de Commissie van de noodzaak van een nieuw gegevenssysteem niet voldoende. Hij is van mening dat inbreuken op individuele privacy solide rechtvaardiging behoeven en niet op schattingen mogen worden gebaseerd.