EU-privacywaakhond: voorstellen privacy stap vooruit, maar versnippering blijft

Contentverzamelaar

EU-privacywaakhond: voorstellen privacy stap vooruit, maar versnippering blijft

De Europese Toezichthouder Gegevensbescherming is blij met de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie op het gebied van gegevensbescherming in de EU. Het voorstel voor een verordening juicht hij toe, omdat deze direct toepasselijk wordt in de lidstaten en bovendien de rechten van burgers versterkt. Wel uitte hij kritiek op het feit dat er nog steeds aparte regelingen blijven bestaan, zoals een richtlijn voor de activiteiten van politie en justitie en een verordening voor de EU-instellingen zelf. Daarnaast heeft hij ook kritiek op de inhoud van de speciale regelingen voor politie en justitie. Dat voorstel is volgens hem “onacceptabel zwak”.

Klik hier voor meer informatie over de voorstellen.

De bestaande richtlijn voor het gebruik van gegevens in de interne markt wordt omgezet in een verordening. De Toezichthouder is bezorgd over:

•    de mogelijkheden om af te wijken van de hoofdregels
•    de mogelijke derogatie voor gegevensoverdracht naar derde landen
•    excessieve bevoegdheidsoverdracht” aan de Commissie als het gaat om de coördinatie van de nationale toezichthouders (in Nederland is dat het College bescherming persoonsgegevens)
•    nieuwe mogelijkheden om uitzondering te creëren op het principe van doelbinding (gegevens moeten voor een specifiek doel gebruikt worden en niet voor andere doelen)

De voorgestelde richtlijn voor het gebruik van persoonsgegevens door politie en justitie geeft hem aanleiding tot kritiek op:

•    gebrek aan rechtszekerheid over het gebruik van gegevens door opsporingsinstanties
•    geen algemene plicht voor opsporingsinstanties om de regels omtrent gegevensbescherming in acht te nemen.
•    zwakke criteria voor de overdracht van gegevens naar derde landen.
•    beperkte bevoegdheden toezichthoudende autoriteiten.

Klik hier voor het persbericht van de EDPS
Klik hier voor de volledige tekst van het advies