EU-privacywaakhond wil “cultuur van gegevensbescherming” bevorderen

Contentverzamelaar

EU-privacywaakhond wil “cultuur van gegevensbescherming” bevorderen

Het bevorderen van een cultuur van gegevensbescherming, het verhogen van het toezicht op de EU-instellingen en het verminderen van de bureaucratie. Dat zijn de doelstellingen van een tweejarige strategie om de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB) efficiënter en effectiever te maken. Dit blijkt uit een presentatie voor de EU-instellingen door de Europese Toezichthouder, de Nederlander Peter Hustinx.

De strategie bevat een gedetailleerd actieplan waarmee de ETGB wil reageren op een toename van activiteiten en werklast waarmee het de komende jaren zal worden geconfronteerd. Vanwege budgetbeperkingen moet de ETBG prioriteiten stellen. Aandachtsgebieden zijn e-gezondheid (online gezondheidsinformatie), de hervorming van de financiële sector en de uitbreiding van de politieactiviteiten in de Unie.

Volgens de ETGB is door de toenemende online uitwisseling van persoonlijke gegevens de bescherming van persoonsgegevens als een fundamenteel recht nu belangrijker dan ooit. De ETGB wil het bewustzijn hiervan binnen de EU-instellingen vergroten. De toezichthouder wil ervoor zorgen dat gegevensbescherming een integraal onderdeel gaat vormen van regelgeving, beleidsvorming en bestuur in alle gebieden waar de EU bevoegd is. De toezichthouder wil daartoe proactieve ondersteuning geven aan alle EU-instellingen en organen.

Eurocommissaris voor Justitie Reding ondersteunt het nieuwe actieplan, maar wil het recht voor de Commissie behouden om te interveniëren in besluiten van een gegevensbeschermingsautoriteit. Op grond van het voorstel van januari 2012 voor een nieuwe verordening over de bescherming van persoonsgegevens kan de Commissie interveniëren in besluiten waarbij de overeenstemming met EU-recht twijfelachtig is. Het ECER heeft eerder bericht over dit voorstel.

Voor de strategie van de ETGB voor 2013-2014 klik hier.

Klik hier voor verdere berichtgeving.