EU-terrorismelijsten: plaatsing Jose Maria Sison vernietigd

Contentverzamelaar

EU-terrorismelijsten: plaatsing Jose Maria Sison vernietigd

Het besluit van de Raad van de EU tot plaatsing van Jose Maria Sison op de EU-sanctielijst is vernietigd. Dat heeft het Gerecht van Eerste Aanleg bepaald. Sison is een Filippijnse burger, woonachtig in Nederland. Plaatsing op de lijst betekent dat financiële tegoeden bevroren worden. De vernietiging betekent niet dat Sison per direct van de lijst is afgevoerd. Partijen hebben twee maanden de tijd om hogere voorziening in te stellen tegen de beslissing van het Gerecht.

Volgens het Gerecht voldoen de nationale beslissingen die ten grondslag liggen aan de plaatsing van Sison op de EU-sanctielijst niet aan de daarvoor geldende criteria. In een Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad staat dat het moet gaan om een beslissing van een bevoegde instantie tot inleiding van een onderzoek of een vervolging wegens een terroristische daad.

Er moet volgens het Gerecht sprake zijn van een nationale procedure die rechtstreeks en primair erop gericht is, aan de betrokkene in het kader van de bestrijding van het terrorisme en wegens diens betrokkenheid daarbij een preventieve of repressieve maatregel op te leggen. De beslissingen die ten grondslag liggen aan de plaatsing van Sison gaan volgens het Gerecht “slechts bijkomstig en terloops” in op zijn betrokkenheid bij terroristische daden.

Het is de tweede keer dat de Europese rechter Sison’s plaatsing op de lijst vernietigd. Eerder gebeurde dit in juli 2007, toen vanwege procedurele tekortkomingen. Die uitspraak heeft geen gevolgen gehad voor de plaatsing op de EU-terrorismelijst van Sison, omdat de plaatsing ondertussen via een verbeterde procedure was bevestigd.

(Foto: Merlin Daleman)