EU-voorzitterschap Finland

Contentverzamelaar

EU-voorzitterschap Finland

Finland nam op 1 juli 2019 het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU over van Roemenië. Op de website van de Finnen zijn de prioriteiten, het programma en de kalender voor het EU-voorzitterschap van Finland gepubliceerd.

Prioriteiten

Finland geeft aan dat zij het eerste voorzitterschap is dat de nieuwe prioriteiten van de strategische agenda 2019-2024 in de werkzaamheden van de Raad integreert. De Finnen benadrukken dat de omgeving waarin de Unie zich bevindt steeds complexer en onvoorspelbaarder wordt, waarbij unilateralisme toeneemt en de gemeenschappelijke waarden van de Unie in twijfel worden getrokken. Alleen door gezamenlijk te handelen en deze waarden te verdedigen kan de Unie uitdagingen aangaan en het welzijn en de welvaart van de burgers bevorderen. Dit welzijn en die welvaart dient sociaal, ecologisch en economisch duurzaam te zijn en op basis van efficiënte en transparante besluitvorming plaats te vinden om de waarde van – en vertrouwen in – de Unie te versterken.

De prioriteiten van het Finse voorzitterschap zijn:

  • de gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat versterken;
  • de EU concurrerender en socialer te maken en de sociale integratie te bevorderen;
  • versterking van de positie van de EU als wereldleider op het gebied van klimaatactie;
  • de veiligheid van de burgers in zijn geheel te beschermen.

Meer info: