EU-voorzitterschap Oostenrijk: beschermingsfactor 28

Contentverzamelaar

EU-voorzitterschap Oostenrijk: beschermingsfactor 28

Oostenrijk heeft de website voor haar EU-voorzitterschap opengesteld. Daarop zijn de prioriteiten, het programma en de kalender voor het EU voorzitterschap van Oostenrijk gepubliceerd. Oostenrijk neemt op 1 juli 2018 het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU over van Bulgarije.

Prioriteiten

Oostenrijk geeft aan zich tijdens zijn voorzitterschap te willen concentreren op veiligheid en de strijd tegen illegale migratie, het veiligstellen van welvaart en concurrentievermogen door middel van digitalisering, en stabiliteit in de buurlanden van Europa.

Het motto van het Oostenrijks voorzitterschap is "Een Europa dat beschermt". Oostenrijk wil daarbij uitgaan van een versterking van het subsidiariteitsbeginsel. De EU moet zich volgens Oostenrijk concentreren op grote kwesties die een gezamenlijke oplossing vereisen en een stap terug doen bij kleinere kwesties waar lidstaten of regio's beter in staat zijn om beslissingen te nemen. Hiermee wil Oostenrijk het "verenigd in verscheidenheid"- motto van de EU serieus nemen.

Het Oostenrijks voorzitterschap wil daarom prioriteit geven aan de beschermende rol van de Europese Unie, met name op drie prioritaire gebieden:

  • Veiligheid en bestrijding van illegale migratie;
  • Zorgen voor welvaart en concurrentievermogen door digitalisering;
  • Stabiliteit in de Europese buurlanden - EU-perspectief van de westelijke Balkanlanden/Zuidoost-Europa;

Oostenrijk wil de rol van neutrale bemiddelaar tijdens het komende voorzitterschap van de Raad vervullen. Gelet op de geografische ligging in het hart van de EU, zijn neutraliteitsverplichting en zijn traditionele rol als bruggenbouwer, zal Oostenrijk tijdens zijn voorzitterschap van de Raad gebruiken om de eenheid binnen de EU te bevorderen.

Meer info: