EU-waakhonden tegen nieuwe crisis

Contentverzamelaar

EU-waakhonden tegen nieuwe crisis

“Het toezicht op financiële instellingen is naar een ander niveau gegaan, het heeft nu een Europese dimensie”. Met deze woorden verwelkomde Eurocommissaris Barnier voor de interne markt het akkoord tussen de Raad, Commissie en EP tot oprichting van vier Europese toezichthouders op financiële markten en instellingen.

Het gaat om de oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s, en drie bijzondere toezichthouders voor aparte bedrijfstakken: een Europese Bankautoriteit, een Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en een Europese Autoriteit voor effecten en markten.

Volgens Eurocommissaris Barnier zijn de waakhonden het antwoord van Brussel op de financiële crisis waarmee de EU de afgelopen jaren te kampen heeft. De nieuwe EU-toezichthouders krijgen vergaande bevoegdheden, inclusief de bevoegdheid om nationale toezichthouders te dwingen tot maatregelen. Dit kan in drie gevallen:

- als de nationale toezichthouder in strijd met Europese regelgeving handelt.

- als twee of meer nationale toezichthouders een geschil hebben.

- als de lidstaten alarm slaan. De bevoegdheid om alarm te slaan ligt dus niet bij de waakhonden, maar bij de lidstaten. Het EP mag een verzoek tot alarmering doen aan de Raad.

De toezichthouders gaan macro-economische risico’s in de gaten houden en toezicht houden op banken, verzekeraars en financiële markten. Het EP speelde een belangrijke rol bij het optuigen van de bevoegdheden van de waakhonden (lees hier het persbericht).

Het is de bedoeling dat het nieuwe stelsel van toezicht vanaf januari 2011 van start gaat. De toezichthouders komen echter niet in één gebouw in Frankfurt, zoals het EP wilde. Ze worden verspreid over Londen, Parijs en Frankfurt.