Eurobarometer-enquête toont veel steun voor een actievere rol van de EU bij crisisbeheersing

Contentverzamelaar

Eurobarometer-enquête toont veel steun voor een actievere rol van de EU bij crisisbeheersing

Uit de enquête blijkt dat Europeanen willen dat de EU een grotere rol speelt bij het reageren op toekomstige grensoverschrijdende crises.

De nieuwe Flash Eurobarometer-enquête die op 3 juni 2024 werd gepubliceerd toont aan dat een grote meerderheid van de respondenten  voorstander is van een actievere rol van de EU bij crisisbeheersing, als onderdeel van een gecombineerde inspanning met nationale autoriteiten. Dit is een duidelijke wens om de EU sterker en veerkrachtiger te maken met het oog op toekomstige uitdagingen bij het beschermen van Europese burgers.

De meerderheid van de respondenten (54 procent) is van mening dat de EU nu beter voorbereid is om grote crises het hoofd te bieden dan vijf jaar geleden. 87 procent is zich ervan bewust dat de Europese Unie betrokken is bij crisisbeheersing.

De resultaten duiden op vertrouwen in het vermogen van de EU om toekomstige uitdagingen aan te gaan en op een oproep voor een grotere rol van de EU bij crisisbeheersing. Dit omvat een oproep voor een actievere rol bij het tijdig verstrekken van informatie en advies aan burgers in het geval van een grote crisis. Meer dan 80 procent van de respondenten is het ermee eens dat de EU meer betrokken moet zijn bij de voorbereiding op toekomstige crises door middel van acties zoals bewustmaking, het organiseren van opleidingsoefeningen en het uitvoeren van crisissimulaties.

De volledige resultaten van de enquête zijn hier beschikbaar.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Crisisinstrumentarium EU