Eurobarometer over het Europees jaar van de Jeugd laat zien dat jongeren steeds actiever worden

Contentverzamelaar

Eurobarometer over het Europees jaar van de Jeugd laat zien dat jongeren steeds actiever worden

Uit de door de Europese Commissie gepubliceerde Eurobarometer blijkt dat jongeren steeds meer betrokken zijn bij de toekomst van de samenleving. Ze hechten veel belang aan vrede, internationale samenwerking, welzijn en milieu en geven aan ook over Europese kwesties meer betrokken en gehoord te willen worden.

De Europese Commissie heeft de in het voorjaar van 2022 gehouden Flash Eurobarometer-enquête over jongeren en democratie gepubliceerd. Nu het Europees Jaar van de Jeugd in volle gang is en de Conferentie over de toekomst van Europa – waar jongeren een cruciale rol hebben gespeeld – is beëindigd, kan de balans worden opgemaakt van wat er onder jongeren leeft.

Uitkomsten Flash Eurobarometer over jongeren
Uit deze nieuwe Eurobarometer-enquête blijkt dat jongeren zich steeds actiever inzetten: een meerderheid (58 procent) van de jongeren is tegenwoordig maatschappelijk actief en het afgelopen jaar bij een of meer jongerenorganisaties betrokken geweest. Dit is een stijging met 17 procentpunten sinds de laatste Eurobarometer in 2019 over het beeld van jongeren op een sterker Europa.
Bovendien verwachten de jongeren tijdens het Europees Jaar van de Jeugd 2022 vooral dat de besluitvormers meer naar hun wensen luisteren – en maatregelen nemen om aan hun wensen te voldoen – en hun persoonlijke, sociale en professionele ontwikkeling ondersteunen (72 procent).
In dat kader heeft de Commissie ook een nieuw online-instrument gelanceerd – het platform “Voice your Vision” (Laat je visie horen) – om het voor jonge Europeanen gemakkelijker te maken hun stem te laten horen. Ook vinden er rechtstreekse dialogen over alle mogelijke beleidsterreinen plaats tussen commissarissen en jongeren in het kader van het Europese Jaar van de Jeugd.

In het kader van de oorlog in de Oekraïne geven jongeren aan er nog meer van overtuigd te zijn dat de topprioriteit van de EU erin moet bestaan de vrede te bewaren, de internationale veiligheid te versterken en de internationale samenwerking te bevorderen. Ook moet de EU hoge prioriteit verlenen aan betere arbeidskansen voor jongeren, de bestrijding van armoede en economische en sociale ongelijkheid en de bevordering van milieuvriendelijke beleidsmaatregelen en de strijd tegen de klimaatverandering.

Jongeren vinden dat tijdens het huidige Europees Jaar van de Jeugd vooral aandacht moet worden geschonken aan geestelijke en lichamelijke gezondheid en welzijn, milieubescherming en de strijd tegen de klimaatverandering en onderwijs en opleiding, met inbegrip van het vrije verkeer van lerenden.

Uit de enquête blijkt dat de transnationale mobiliteit van jongeren ondanks de pandemie is toegenomen vergeleken met 2019: jongeren willen heel graag opnieuw contacten leggen over de grenzen heen. Het gebrek aan financiële middelen is nog steeds een belangrijke reden om niet aan mobiliteitsprojecten deel te nemen, hoewel het belang ervan afneemt.

Meer dan de helft van de jonge respondenten kent het programma Erasmus+ dat in 2022 35 jaar bestaat. Er bestaan nog wel verschillen tussen de lidstaten: het percentage jongeren dat Erasmus+ voor studenten kent is het grootst in Griekenland en Cyprus (ruim) 70 procent) en het kleinst in Zweden (26 procent).

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-bericht: Conferentie over de toekomst van Europa mondt uit in tientallen voorstellen (6 mei 2022)