Eurobarometer over milieubeleid geeft directe betrokkenheid burgers bij milieu aan

Contentverzamelaar

Eurobarometer over milieubeleid geeft directe betrokkenheid burgers bij milieu aan

Volgens de meest recente Eurobarometer die werd gehouden over milieu blijven Europeanen zich direct betrokken voelen bij milieukwesties en -beleid.

De nieuwe Eurobarometer-enquête over de houding van Europeanen ten opzichte van het milieu werd op 29 mei 2024 gepubliceerd. Uit de enquête blijkt dat Europeanen zich grote zorgen blijven maken over het milieu, dat zij zien als een kwestie die hen persoonlijk raakt.

Meer dan driekwart van de Europeanen zegt dat milieukwesties een direct effect hebben op hun dagelijks leven en gezondheid. Meer dan vier van de vijf respondenten is het ermee eens dat EU-milieuwetgeving nodig is om het milieu in hun land te beschermen. De resultaten zijn bijna identiek aan die van de laatste (milieu)enquête die in 2019 werd gehouden. Het milieubeleid van de EU is dus blijvend relevant.

Burgers geven in de enquête ook aan zich zorgen te maken over de kosten van vervuiling. Daarnaast illustreert de enquête ook de bezorgdheid van burgers over watervervuiling en -schaarste, hun steun voor de circulaire economie en natuurherstel, en hun bewustzijn van de effecten van schadelijke chemische stoffen.

Meer details over deze milieu-Eurobarometer enquête zijn beschikbaar via deze websitepagina van de Europese Commissie.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Klimaat en Milieu