Eurocommissaris overweegt EU-belasting

Contentverzamelaar

Eurocommissaris overweegt EU-belasting

Er zijn steeds meer geluiden te horen dat lidstaten graag willen dat er een belasting komt die rechtstreeks in de EU-kas vloeit. Dit heeft Commissaris Lewandowski voor financiële programmering en begroting gezegd in een interview met Financial Times Deutschland. Dergelijke voorstellen stuitten in het verleden op verzet van lidstaten, waaronder Duitsland en Nederland. Lewandowksi heeft zich echter, ook na kritische reacties op het interview, nog niet laten overtuigen.

In de huidige tijd waarin lidstaten moeite hebben het eigen huishoudboekje op orde te krijgen, zouden steeds meer hoofdsteden laten weten bereid te zijn na te denken over een EU-belasting. Dit is een belasting die rechtstreeks van de burgers en bedrijven in de kas van de EU vloeit. 76% van het EU-budget is afkomstig van de lidstaten.

Volgens de Poolse commissaris zouden belangrijke hoofdsteden “zoals Berlijn” in zijn voor een initiatief van de Commissie op dit gebied. De Duitse regering heeft dit overigens onmiddellijk ontkend. Volgens een woordvoerder van de Commissie gaat het Lewandowski niet zozeer om één EU-belasting, maar kunnen er meerdere belastinggrondslagen zijn, bijvoorbeeld in het luchtverkeer of op financiële transacties.

Volgens de EUobserver hoopt de Commissie op een ambitieus Deens voorzitterschap in 2012 (het huidige budget loopt van 2007-2013). Omdat de lidstaten geen zin zouden hebben in een debat over de EU-afdracht in tijden van crisis, zou de tijd rijp zijn om te praten over directe belastingen.

Volgens artikel 311 van het EU-Werkingsverdrag voorziet de Unie zich van de middelen die nodig zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken. De begroting van de Eu wordt, onverminderd andere ontvangsten, volledig uit eigen middelen gefinancierd.Het introduceren van nieuwe catagorieën van eigen middelen is geen sinecure: de Raad besluit met eenparigheid van stemmen het besluit treedt pas in werking na door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen te zijn goedgekeurd.

Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk hebben afwijzend op de plannen van de Commissaris gereageerd. EU-voorzitter België en Polen vinden het idee daarentegen wel het overwegen waard. Volgens Lewandowski maken directe belastingen in de sfeer van de financiële sector het meeste kans op dit moment. Hij weert de kritiek ook af door te wijzen naar de ministers van Financiën in de ECOFIN-raad, die volgens hem de Commissie aanmoedigen deze optie te onderzoeken.