Eurocrisis: Commissie wijzigt reglement van orde

Contentverzamelaar

Eurocrisis: Commissie wijzigt reglement van orde

Als gevolg van de financiële en monetaire crisis in de EU zijn de interne regels voor besluitvorming van de Commissie gewijzigd. Hiermee moet de Commissaris voor Economische en Monetaire zaken, momenteel de Fin Olli Rehn, meer slagkracht krijgen. Hierbij heeft de Commissie rekening moeten houden met het zogenoemde beginsel van collegialiteit op basis waarvan de besluiten van de Commissie enkel door de Commissie als geheel genomen kunnen worden. Rehn maakt promotie: hij is nu vice-president van de Commissie en belast met Economische en monetaire zaken en de Euro.

De Commissie neemt haar besluiten als college: de besluiten worden in gezamenlijk overleg genomen en alle leden zijn collectief verantwoordelijk. Dit is een belangrijk beginsel voor de Commissie die bestaat uit onderdanen uit alle 27 lidstaten.

Daarom is het niet zo dat de Commissaris voor Economische en Monetaire zaken in zijn eentje beslissingen gaat nemen. Zijn rol wordt versterkt, maar dit loopt volgens de wijziging van het reglement via de voorzitter van de Commissie. Hij heeft de taak op grond van artikel 17, lid 6 van het EU-verdrag om het collegiale karakter van het optreden van de Commissie te waarborgen.

De procedure verloopt daarom als volgt:

•    voorstellen op het gebied van de coördinatie van en het toezicht op het economisch en het begrotingsbeleid van de lidstaten, meer bepaald in de eurozone, komen terecht in de schriftelijke procedure van punt 12 van het reglement van orde van de Commissie.

•    Als een lid van de Commissie het niet eens is met dat voorstel dient hij dat aan te geven bij de voorzitter van de Commissie.

•    De voorzitter kan dan besluiten om het voorstel door te zetten. Op dat moment dienen de overige leden van de Commissie hun standpunt kenbaar te maken zodat gekeken kan worden of de benodigde meerderheid zoals bedoeld in artikel 250 VWEU behaald wordt.

Ook bepaalt het besluit dat DG ECFIN (economische en financiële zaken) dat onder Rehn valt moet worden geraadpleegd over alle initiatieven van de Commissie betreffende of met een mogelijk effect op de groei, het concurrentievermogen of de economische stabiliteit in de Europese Unie of in de eurozone.

Links:

Wijziging van het reglement van orde van Commissie

 Persbericht van de Europese Commissie

Persbericht van commissaris Rehn

Meer over de Commissie op de ECER-website