Europees handboek non-discriminatie

Contentverzamelaar

Europees handboek non-discriminatie

Het EU-Grondrechtenbureau en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een ‘handboek non-discriminatierecht’. Het handboek gaat specifiek in op het non-discriminatiebeginsel in het EVRM en het EU-recht en de rechtspraak van het Hof Straatsburg en het EU-Hof.

Het handboek richt zich met name op juridische professionals die in de praktijk te maken krijgen met non-discriminatie. Nuttig is ook dat het handboek aandacht besteed aan de verschillen tussen het EU-systeem en het EVRM-systeem.

Het verbod van discriminatie is een belangrijk beginsel in het EU-recht. Het is op vele manieren vastgelegd, zoals in artikel 21 van het EU-Handvest van de Grondrechten, artikel 10 van het EU-Werkingsverdrag en in een groot aantal EU-richtlijnen.