Europees humanitair initiatief: 10.000 vrijwilligers voor rampgebieden

Contentverzamelaar

Europees humanitair initiatief: 10.000 vrijwilligers voor rampgebieden

Op 19 september heeft de Europese Commissie haar plannen voor de “EU Aid Volunteers” gepresenteerd. Tienduizend Europese jongeren zullen in de periode van 2014-2020 de mogelijkheid krijgen om bij wereldwijde humanitaire operaties mee te helpen. De oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening is bepaald in het Verdrag van Lissabon (artikel 215 lid 5 VWEU).

Het Europees vrijwilligerskorps zal vooral van toegevoegde waarde zijn voor de bestaande regelingen voor vrijwilligerswerk door middel van het organiseren van selecties, het verstrekken van opleidingen en het inzetten van vrijwilligers.

Kristalina Georgieva, de Europese Commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbeheersing, verwoordde het belang van het Europese vrijwilligerskorps als volgt: "Met de oprichting van het korps zullen Europeanen blijk kunnen geven van hun inzet voor onze solidariteit en kunnen samenwerken als EU-burgers. Door steun te verlenen aan slachtoffers van rampen kunnen we bijdragen tot meer samenhang in de Europese samenleving".

Voor het persbericht, zie hier.