Europees Parlement krijgt 18 nieuwe leden erbij

Contentverzamelaar

Europees Parlement krijgt 18 nieuwe leden erbij

De uitbreiding van het Europees Parlement met 18 leden is bijna een feit. België is de laatste van de 27 lidstaten die de nationale ratificatie afrondt. De kersverse Europarlementariërs kunnen op 1 december 2011 aan de slag gaan. Op dit moment werken zij al in het EP als waarnemers. Onder hen ook het extra Nederlands EP-lid, namens de PVV.

Het gaat om een wijziging van artikel 2 van protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepaling. Dit moet het mogelijk maken dat er 18 EP-zetels bijkomen. Wijziging van het protocol houdt een officiële verdragswijziging in, de eerste sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

Deze wijziging is doorgevoerd omdat het Europees Parlement de extra 18 leden zou hebben gehad indien het Verdrag van Lissabon op het ogenblik van de verkiezingen voor het Europees Parlement van juni 2009 van toepassing was geweest. Het Lissabonverdrag trad echter pas op 1 december 2009 in werking.

Op de Europese Raad van 18 juni 2010 werd het besluit tot wijziging van het Protocol genomen, in september 2010 begonnen de nationale ratificatieprocedures en anderhalf jaar verder is het proces zo goed als klaar. De ratificaties dienen nu verzameld en beoordeeld te worden in Rome. Italië is immers depositaris van de Europese verdragen.

De Europese Raad nam het besluit dat de voorgestelde wijziging alleen besproken hoefde te worden in een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten. Een grote Europese Conventie in de zin artikel 48, lid 3 EU-verdrag werd, met instemming van het Europees Parlement, niet bijeengeroepen, omdat het volgens de Europese Raad ging om een kleine aanpassing.

Links:

 Persbericht van het Europees Parlement

Bericht in de EUobserver