Europees Parlement roept op tot meer respect voor recht op vrij verkeer van personen

Contentverzamelaar

Europees Parlement roept op tot meer respect voor recht op vrij verkeer van personen

De lidstaten moeten het burgerschap van de Unie en het recht op vrij verkeer van personen naar de letter en de geest van de Europese wetgeving respecteren. De Commissie moet bovendien strenger toezicht houden op de lidstaten. Dat stelt het Europees Parlement in een resolutie over het verslag van de Europese Commissie over de implementatie van de richtlijn vrij verkeer en nieuwe rechtspraak van het EG-Hof van Justitie op dit gebied.

In het verslag van de Europese Commissie staat dat geen enkele lidstaat de richtlijn vrij verkeer (2004/38) naar behoren heeft omgezet. Ook uit de Commissie kritiek op sommige lidstaten, zoals over het opleggen van hoge administratieve lasten aan burgers en het in detentie houden van illegalen.

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het EP heeft mede op basis van dit verslag van de Commissie een verslag aangenomen met een bijbehorende resolutie. In deze resolutie roept het EP de lidstaten op de noodzakelijke maatregelen te nemen om de tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn op te lossen en zo snel mogelijk een einde te maken aan de schendingen van het Gemeenschapsrecht.

Ook de Europese Commissie ontkomt niet aan kritiek. Volgens het EP is de Commissie niet in staat is geweest een coherente, tijdige naleving van de richtlijn door de lidstaten te verzekeren en het grote aantal klachten van burgers over de toepassing van de richtlijn te behandelen

Het rapport refereert ook aan een aantal recente arresten van het EG-Hof over het burgerschap van de EU en het recht om vrij te reizen en te verblijven binnen de EU. Het EP roept de lidstaten op zich te conformeren naar deze uitspraken moedigt de Commissie aan procedures te beginnen tegen de lidstaten waarvan de wetgeving niet voldoet aan het Metock-arrest. In dat arrest vergemakkelijkt het EG-Hof de toegang tot een lidstaat van familieleden uit derde landen die zich willen voegen bij een EU-onderdaan.