Europees Parlement tegen discriminatie

Contentverzamelaar

Europees Parlement tegen discriminatie

Het EP stemt in met het rapport van GroenLinks-Europarlementariƫr Kathalijne Buitenweg over het Commissievoorstel voor een richtlijn inzake gelijke behandeling. Het rapport pleit voor Europese regels tegen discriminatie op grond van seksuele oriƫntatie, handicap, religie en leeftijd bij het aanbieden van diensten en goederen, onderwijs, sociale zekerheid en sociale voordelen. Met de amendementen wil het EP verduidelijkingen opnemen in de richtlijn, met name op het gebied van discriminatie wegens handicap en leeftijd, de bestrijding van meervoudige discriminatie en de mogelijkheid van schadevergoeding.

De gebieden waar de nieuwe antidiscriminatiewetgeving van toepassing zal zijn, zijn bijvoorbeeld sociale bescherming en sociale voordelen, gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot goederen en diensten inclusief huisvesting. Het EP zou de nieuwe wetgeving ook graag van toepassing zien op vervoer.

Verder vindt het EP dat de richtlijn ook betrekking moet hebben op meervoudige discriminatie en op intimidatie. De leden roepen ook op tot maatregelen om personen met een handicap effectieve niet-discriminerende toegang te geven, bijvoorbeeld door toegang voor rolstoelen in een gebouw. Dergelijke maatregelen mogen echter "geen onevenredige belasting vormen".

Sommige verschillen in behandeling worden getolereerd zoals risicofactoren in verband met handicap en leeftijd wanneer is aangetoond dat dit doorslaggevende factoren voor de risicobeoordeling zijn. Verder kunnen verschillen in behandeling op grond van leeftijd en handicap worden toegestaan, bijvoorbeeld met betrekking tot de toegang tot alcoholhoudende dranken, wapens of rijbewijzen.

Het EP heeft in deze besluitvormingsprocedure slechts een adviesrecht. De Commissie kan eventueel de amendementen van het EP overnemen in een gewijzigd voorstel aan de Raad. De Raad besluit zelfstandig en met unanimiteit van stemmen.

Het inkomend Zweedse Voorzitterschap heeft laten weten het dossier na de zomer met prioriteit in de Raad te zullen behandelen.