Europees zwemwaterkwaliteitsrapport gepubliceerd

Contentverzamelaar

Europees zwemwaterkwaliteitsrapport gepubliceerd

Van de Atlantische Oceaan tot de Middellandse Zee zijn de meeste Europese zwemwateren van uitstekende zwemwaterkwaliteit wanneer ze worden getoetst aan de twee specifieke gezondheidsrelevante parameters (de zogenaamde E. coli en intestinale enterokokken) uit de EU-zwemwaterrichtlijn.

Het gaat om het door het Europees Milieuagentschap (EEA) op 31 mei 2024 gepubliceerde rapport Zwemwaterkwaliteit 2023. Het rapport en de uitkomsten (ook weergegeven per lidstaat) zijn hier via de website van het EEA in te zien.

Het  rapport geeft informatie over de kwaliteit van het zwemwater in Europa, zoals ook voorgeschreven door de zwemwaterrichtlijn (2006/7/EC), en wordt onder meer aangevuld met een kaartviewer om burgers te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over waar ze willen zwemmen. Het rapport wordt gepubliceerd in het kader van het Zero Pollution (nulverontreinigings)-plan en is gebaseerd op een analyse van gegevens die door de EU-lidstaten zijn gerapporteerd over de badseizoenen 2020-2023.

De belangrijkste uitkomsten van het rapport zijn:

- Zwemmen is veilig in de meeste zwemwateren in de EU. In 2023 werd op bijna 22 000 locaties 85 procent van de zwemwateren als uitstekend beoordeeld, terwijl 96 procent van de wateren voldeed aan de minimumkwaliteitsnormen om te voldoen aan de zwemwaterrichtlijn, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. 1,5 procent van de zwemwateren in de EU is echter van slechte kwaliteit, wat erop wijst dat de beheermaatregelen niet altijd adequaat of op hun plaats zijn.

- Hoewel de meeste Europese zwemwateren zijn ingedeeld als zijnde in uitstekende staat, blijft de verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater aanzienlijk en kan deze worden verergerd door het veranderende klimaat. Verbetering van de waterbestendigheid voor mens en milieu is de komende jaren van cruciaal belang.

- De kwaliteit van het zwemwater aan de kust is over het algemeen beter dan die van rivieren en meren. In 2023 werd ongeveer 89 procent van de zwemwateren aan de kust in de EU als uitstekend ingedeeld, vergeleken met iets minder dan 79 procent van de zwemwateren in het binnenland.

- Meer zware regenval als gevolg van de klimaatverandering kan een negatief effect hebben op de zwemwaterkwaliteit, waardoor de gezondheidsrisico's voor zwemmers kunnen toenemen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht EEA
ECER-dossier: Klimaat en Milieu – Waterkwaliteit en beheer