Europese Commissie besluit tot humanitaire EU-financiering in Afrika

Contentverzamelaar

Europese Commissie besluit tot humanitaire EU-financiering in Afrika

Met de steun wordt tegemoet gekomen aan de behoeften van de meest kwetsbare mensen die getroffen zijn door de humanitaire crisis in Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Niger en Nigeria.

De Europese Commissie nam het besluit om 201 miljoen euro aan humanitaire financiering van de EU te verstrekken eind mei 2024.

De financiering zal voedselzekerheid en bijstand voor ondervoeding, gezondheidszorg en bescherming, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, onderdak en onderwijs ondersteunen, evenals het vervoer van humanitaire hulpverleners en benodigdheden naar afgelegen en ontoegankelijke locaties. De humanitaire hulp van de EU zal zich blijven richten op de landen en gebieden die rechtstreeks worden getroffen door de aanhoudende onveiligheid en conflicten, met inbegrip van de kuststaten van West-Afrika die reeds te lijden hebben onder de overloopeffecten van de centrale Sahel.

De totale financiering zal humanitaire projecten ondersteunen op het gebied van:

- Burkina Faso (26,9 miljoen euro);

- Kameroen (21 miljoen euro);

- Tsjaad (57,9 miljoen euro, inclusief de onlangs toegewezen 8,7 miljoen euro als reactie op de gevolgen van het conflict in Sudan voor de buurlanden en nog eens 3,1 miljoen euro ter ondersteuning van een humanitaire luchtbrugoperatie van de EU in het oosten, bovenop de oorspronkelijke 45,3 miljoen euro die de EU-commissaris tijdens zijn bezoek aan het land eind januari 2024 had aangekondigd);

- Mali (24 miljoen euro);

- Mauritanië (5,7 miljoen euro, inclusief de verhoging van 3 miljoen euro die in januari 2024 is toegewezen als reactie op het toenemende aantal Malinese vluchtelingen in Mauritanië);

- Niger (24,6 miljoen euro);

- Nigeria (31,5 miljoen euro). 

De financiering ondersteunt ook de respons op epidemieën en bevolkingsverhuizingen, door de toewijzing van 2,4 miljoen euro via de toolbox voor noodsituaties, een instrument om bijstand te verlenen bij plotseling optredende crises dat specifiek is gericht op de respons op noodsituaties voor kwetsbare personen buiten de EU.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Ontwikkelingssamenwerking
ECER-dossier: Humanitaire hulp
Burkina Faso - Europese Commissie
Kameroen - Europese Commissie
Tsjaad - Europese Commissie
Mali - Europese Commissie
Mauritanië - Europese Commissie
Niger - Europese Commissie
Nigeria - Europese Commissie
Sahel - Europese Commissie
EU Humanitarian Air Bridge - Europese Commissie
Emergency Toolbox - Europese Commissie