Europese Commissie brengt rapport uit over uitvoering van de tijdelijke verordening ter bestrijding van online kindermisbruik

Contentverzamelaar

Europese Commissie brengt rapport uit over uitvoering van de tijdelijke verordening ter bestrijding van online kindermisbruik

In het verslag gaat de Europese Commissie in op de uitvoering van de tijdelijke verordening over toepassing van sommige bepalingen van de E-privacyrichtlijn, welke verordening aanbieders van onlinediensten toestaat actie te ondernemen ten aanzien van de vrijwillige opsporing en melding van seksueel misbruik van kinderen.

Op 19 december 2023 presenteerde de Commissie het verslag over de uitvoering (COM(2023) 797) (EN) van de tijdelijke verordening (Verordening 2021/1231) over toepassing van sommige bepalingen van de E-privacyrichtlijn (2002/58/EC). Op grond van de tijdelijke verordening is het onlinebedrijven toegestaan persoonsgegevens en andere gegevens te verwerken met als enig doel seksueel misbruik van kinderen online te bestrijden.

De gegevens in het verslag bevestigen de essentiĆ«le rol van vrijwillige melding door onlineplatforms (op grond van Verordening 2021/1231): in de verslagperiode werden duizenden kinderen in de lidstaten geĆÆdentificeerd, werden meer dan tweeduizend veroordelingen uitgesproken en werden miljoenen afbeeldingen en video's uit de circulatie gehaald, waardoor secundair slachtofferschap werd teruggedrongen. Conclusie is dat vrijwillige melding aanzienlijk heeft bijgedragen aan de bescherming van een groot aantal kinderen, ook tegen aanhoudend misbruik.

Het verslag bestrijkt de periode van juli 2021 tot begin 2023. Uit het verslag blijken aanzienlijke verschillen in de rapportage door zowel de lidstaten als de betrokken dienstverleners. Niet alle lidstaten hebben volledige statistieken gerapporteerd, met name omdat de gegevens nog niet beschikbaar waren. De Commissie geeft aan zich te blijven inspannen om te zorgen dat de lidstaten betere gegevens verzamelen. Een grotere standaardisering van de beschikbare gegevens en de verslaglegging zou volgens het verslag bijdragen tot een beter beeld van de relevante activiteiten in de strijd tegen dit misdrijf. Dit komt ook aan bod in het voorstel voor een EU-Verordening tot vaststelling van voorschriften ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen uit mei 2022 (COM(2022) 209) (zie ook dit ECER-bericht). De onderhandelingen met medewetgevers over dit voorstel worden voortgezet.

De tijdelijke verordening is van kracht sinds 14 juli 2021 en verstrijkt op 3 augustus 2024. Als er in augustus geen nieuwe regels zouden zijn, zouden aanbieders in de EU geen rechtsgrondslag hebben om seksueel misbruik van kinderen in hun diensten op te sporen en te melden. Om te voorkomen dat er een hiaat ontstaat in de wetgeving voor het opsporen en melden van online seksueel misbruik van kinderen, terwijl de onderhandelingen over het voorstel voor een permanente oplossing worden voortgezet, heeft de Commissie daarom eind november 2023 voorgesteld (COM(2023) 777) om de geldigheidsduur van de tijdelijke verordening tot augustus 2026 te verlengen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Digitalisering

ECER-dossier : Uitbuiting van vrouwen en kinderen