Europese Commissie brengt verslag uit over de toepassing van de MFK-rechtsstaatverordening

Contentverzamelaar

Europese Commissie brengt verslag uit over de toepassing van de MFK-rechtsstaatverordening

In het verslag beschrijft de Commissie de maatregelen die zij heeft genomen in het kader van de toepassing van de MFK-rechtsstaatverordening. Daarnaast gaat de Commissie in op de complementariteit van de MFK-rechtsstaatverordening met andere relevante instrumenten, en op de algemene doeltreffendheid van de in de verordening vastgestelde procedure.

Verordening 2020/2092 betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting (hierna: de MFK-rechtsstaatverordening) is van toepassing sinds 1 januari 2021. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de MFK-rechtsstaatverordening kan de Commissie de Raad voorstellen maatregelen vast te stellen wanneer schendingen van de beginselen van de rechtsstaat in een lidstaat op voldoende directe wijze afbreuk doen of dreigen te doen aan een goed financieel beheer van de EU-begroting of de bescherming van de financiële belangen van de EU.

Overeenkomstig artikel 9 van de MFK-rechtsstaatverordening brengt de Commissie uiterlijk op 12 januari 2024 aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing van de verordening, en met name over de doeltreffendheid van de genomen maatregelen. Bovendien is in overweging 28 van de MFK-rechtsstaatverordening vastgelegd dat de Commissie moet overwegen om niet alleen verslag uit te brengen over de doeltreffendheid van de genomen maatregelen, maar ook over de algehele doeltreffendheid van de in de verordening vastgestelde procedure, alsmede over de complementariteit van dit instrument met andere instrumenten (op het terrein van de rechtsstaat).

Op 12 januari 2024 heeft de Europese Commissie het verslag over de toepassing van de MFK-rechtsstaatverordening gepubliceerd.

Meer informatie: