Europese Commissie coördineert een nieuwe campagne ter bevordering van een gezonde levensstijl

Contentverzamelaar

Europese Commissie coördineert een nieuwe campagne ter bevordering van een gezonde levensstijl

De Europese Commissie heeft het startsein gegeven voor een twee jaar durende campagne om een gezonde levensstijl te promoten en de gezondheid en het welzijn van Europeanen te verbeteren. Bij de campagne worden het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties, nationale, lokale en regionale overheden en internationale organisaties betrokken en worden verschillende acties uitgevoerd om Europeanen aan te moedigen actiever te worden en gezonder te leven.

Doelstellingen van de campagne
Met de acties worden de drie doelstellingen van de  HealthyLifestyle4All  campagne ondersteund:

 • In alle leeftijdsgroepen het bewustzijn van het belang van een gezonde levensstijl verhogen;
 • De toegankelijkheid van sport, lichaamsbeweging en gezonde voeding verbeteren, met bijzondere aandacht voor inclusie en non-discriminatie om kansarme groepen te bereiken en erbij te betrekken;
 • Een wereldwijde aanpak bevorderen  voor alle beleidsterreinen en sectoren, waarbij voeding, gezondheid, welzijn en sport als één geheel worden gezien.

Alle deelnemende organisaties kunnen zich  online  aanmelden en zich vastleggen om concrete acties uit te voeren. Verschillende EU-landen en -organisaties, zoals het Internationaal en het Europees Olympisch Comité, het Wereld Antidopingagentschap (WADA), de Internationale Schoolsport-federatie, de Fédération Internationale de Football Association (FIFA), de Europese voetbalbond (UEFA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben zich al aangemeld.

Acties tijdens de campagne
Als coördinator van de campagne wil de Commissie de komende twee jaar bijvoorbeeld:

 • Meer financiering uittrekken voor projecten die een gezonde levensstijl ondersteunen  via  Erasmus+ Horizon Europe  en  EU4Health ;
 • Een nieuwe #BeActive Across Generations Award in het leven roepen om het belang van sport voor verschillende leeftijdsgroepen te erkennen;
 • Een mobiele EU-app voor kankerpreventie lanceren om mensen bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl voor kankerpreventie en om de doelstellingen van het  Europees kankerbestrijdingsplan  te ondersteunen;
 • Een databank voor voedselingrediënten ontwikkelen en bijhouden  met informatie over de voedingskwaliteit van de in de EU verkochte verwerkte voedingsmiddelen om gezondere voedingsmiddelen te promoten en de consumptie van minder gezonde levensmiddelen met een hoog suiker-, vet- en zoutgehalte terug te dringen. Dit wordt verder ondersteund met een geharmoniseerde verplichte voedingswaarde-etikettering op de voorkant van de verpakking en de EU-gedragscode voor verantwoorde bedrijfs- en marketingpraktijken, die in juli 2021 van kracht is geworden;
 • De kwestie van gezonde en duurzame eetgewoonten en het belang van lichaamsbeweging en geestelijke gezondheid op scholen aan de orde stellen. De Commissie zal de  EU-regeling voor schoolfruit, -groente en -melk  herzien en het concept van een gezonde levensstijl integreren in haar aanbeveling over onderwijs;
 • Empirisch onderbouwde beleidsvorming voor een gezonde levensstijl ondersteunen  met het  kennisportaal voor gezondheid en ziektepreventie  en het  kenniscentrum voor kanker .

De start van de campagne valt samen met het begin van de  Europese Week van de Sport 2021 , die van 23 tot en met 30 september in heel Europa plaatsvond.

Achtergrond informatie
Volgens de meest recente  Eurobarometer-enquête  (2018) op het gebied van sport en lichaamsbeweging bleek dat bijna de helft van de Europeanen nooit aan beweging of sport doet, en dit percentage is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Ook zou voorlichting over een gezonde levensstijl en doeltreffende kankerpreventiestrategieën verder kunnen helpen in het bereiken van gewenste doelstellingen. Sporten versterkt het immuunsysteem, verbetert de geestelijke gezondheid en brengt belangrijke waarden zoals inclusie en participatie bij. Op EU-niveau ondersteunt de Commissie de bevordering van lichaamsbeweging met de financiële steun van Erasmus+, Horizon Europe en EU4Health.

De Commissie ondersteunt de lidstaten en de belanghebbenden bij het promoten van gezonde voeding door middel van een aantal acties, zoals aanpassing van de samenstelling van levensmiddelen, het tegengaan van agressieve (digitale) marketing van voedingsmiddelen met een hoog vet-, zout- en suikergehalte, overheidsopdrachten voor schoolmaaltijden, bevordering van lichaamsbeweging en consumenteninformatie , waaronder etikettering. Uit een overzicht van de  beleidsinitiatieven op het gebied van voeding en lichaamsbeweging  blijkt dat dit kan helpen de lasten als gevolg van niet-overdraagbare ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes te verminderen. De  “van boer tot bord”-strategie  heeft daarnaast tot doel de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te versnellen waarbij iedereen toegang heeft tot voldoende, veilig, voedzaam en duurzaam voedsel.

Meer informatie

 • Persbericht Europese Commissie
 • ECER-dossier : Volksgezondheid
 • ECER-bericht : Eerste jaarlijkse werkprogramma van EU4Health betekent start van een investeringsprogramma voor gezondheid in de EU (2 juli 2021)