Europese Commissie doet voorstel voor een richtlijn over een universele oplader voor alle elektrische apparaten

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor een richtlijn over een universele oplader voor alle elektrische apparaten

Met het voorstel wil de Europese Commissie het huidige bestaan van verschillende, incompatibele opladers voor elektronische apparaten tegengaan. Ook wil de Commissie onder andere dat elke oplader compatibel is met dezelfde snellaadtechnologie. De Commissie stelt voor om de USB-C poort de standaardpoort te maken voor veel elektronische apparaten.

Het gaat om het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/53/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur . Het voorstel van de Commissie om een universele oplader voor elektronische apparaten te introduceren is een nieuwe stap in de strijd tegen e-afval. Daarnaast zal een universele oplader ongemak van de consument als gevolg van verschillende opladers wegnemen.

Dit voorstel streeft ernaar de USB-C als standaardpoort voor onder andere smartphones, tablets, camera’s en koptelefoons aan te wijzen. Hierdoor kunnen consumenten hun apparaten met dezelfde USB-C oplader opladen. Opladers moeten volgens het voorstel ook verenigbaar zijn met een standaard snellaadtechnologie. Zo kunnen producenten de oplaadsnelheid van een apparaat niet onterecht beperken.

Daarnaast wil de Commissie de verkoop van opladers los koppelen van de verkoop van elektronische apparaten (zie artikel 1, tweede lid, van het voorstel). Naast meer gemak voor de consument, zal deze keuze ook leiden tot een vermindering van de productie van opladers. Daardoor zullen consumenten minder ongewilde opladers kopen, waardoor de hoeveelheid e-afval fors afneemt.

Volgens het Commissievoorstel moeten producenten meer relevante informatie over de oplaadprestaties verstrekken, bijvoorbeeld over het vermogen dat een apparaat nodig heeft (zie artikel 1, derde lid). Zo kunnen consumenten beter inzien of hun bestaande opladers voldoende zijn.

Het voorstel moet leiden tot een herziening van de huidige richtlijn radioapparatuur (2014/53/EU). Daarvoor moet het voorstel eerst worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Daarna heeft de industrie twee jaar om zich aan te passen voor de richtlijn begint te werken (zie artikel 2, eerste lid, van het voorstel).

Meer informatie: