Europese Commissie en Afrikaanse Ontwikkelingsbank sluiten overeenkomst over financiering van infrastructuurprojecten

Contentverzamelaar

Europese Commissie en Afrikaanse Ontwikkelingsbank sluiten overeenkomst over financiering van infrastructuurprojecten

De Europese Commissie en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank hebben eind januari 2024 een nieuwe financiële kaderovereenkomst gesloten voor een partnerschap om investeringen in infrastructuurprojecten in Afrika te stimuleren.

De bijdrage van de Europese Unie aan de cofinanciering van activiteiten met de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (African Development Bank Group) is de afgelopen twee jaar aanzienlijk toegenomen en bedraagt nu 972 miljoen euro aan gecombineerde activiteiten en garanties. Dit bedrag zal verder stijgen na de ondertekening van de nieuwe partnerschapsovereenkomst.


Met deze overeenkomst begint een vernieuwing van het partnerschap tussen de twee organisaties. De overeenkomst biedt beide organisaties een breed scala aan mogelijkheden voor nieuwe gezamenlijke financiering van infrastructuurprojecten. Voor de EU is dit in overeenstemming met de prioriteiten van de Global Gateway, de strategie om duurzame en betrouwbare verbindingen met partnerlanden tot stand te brengen. Tussen 2021 en 2027 zal de EU via het investeringspakket voor de Global Gateway Afrika-EU het Afrikaanse continent steunen met investeringen ter waarde van 150 miljard euro.

Deze overeenkomst maakt een reeks investeringen mogelijk in Afrika ten Zuiden van de Sahara in strategische transportcorridors, energie en digitale connectiviteit. Een van de belangrijkste gezamenlijke projecten is de ontwikkeling van de "Lobito Corridor", een innovatieve transportcorridor die de exportmogelijkheden voor Zambia, Angola en de Democratische Republiek Congo zal verbeteren, het verkeer van goederen zal stimuleren en de mobiliteit van burgers zal bevorderen. Tijdens het Global Gateway Forum in oktober 2023 ondertekenden de EU en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank een memorandum van overeenstemming (MoU) met Global Partners om financiering te mobiliseren voor de ontwikkeling van deze corridor. Andere partners zijn de gastregeringen van Angola, DRC en Zambia, de regering van de VS en de Africa Finance Corporation. 

De Europese Commissie en de African Development Bank Group hebben hun strategische prioriteiten en programmering nauw op elkaar afgestemd. Een in 2014 ondertekende samenwerkingsovereenkomst liep af in april 2019. Na de tenuitvoerlegging van het nieuwe Financieel Reglement van de Europese Commissie in 2018 zijn onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst gestart. Bij deze onderhandelingen werd ook rekening gehouden met ontwikkelingen in beide organisaties, met name met nieuwe bepalingen betreffende de naleving van beperkende maatregelen van de EU door de groep van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank.


De Afrikaanse Ontwikkelingsbank

De African Development Bank Group is Afrika's belangrijkste instelling voor ontwikkelingsfinanciering. Zij bestaat uit drie afzonderlijke entiteiten: de African Development Bank, het African Development Fund (ADF) en het Nigeria Trust Fund (NTF). Ter plaatse in 41 Afrikaanse landen en met een extern kantoor in Japan draagt de ADBG bij aan de economische ontwikkeling en sociale vooruitgang van haar 54 regionale lidstaten.

Global Gateway

Global Gateway is de strategie van de EU om de wereldwijde investeringsongelijkheid te verkleinen en slimme, schone en veilige verbindingen te stimuleren in de digitale, energie- en transportsector, en om gezondheids-, onderwijs- en onderzoekssystemen te versterken.

De Global Gateway-strategie belichaamt een Team Europe-aanpak die de Europese Unie, EU-lidstaten en Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering samenbrengt. Het streven is om tussen 2021 en 2027 tot 300 miljard euro aan publieke en private investeringen te mobiliseren, essentiële verbindingen te creëren en de wereldwijde investeringskloof te dichten.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Ontwikkelingssamenwerking